Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 25 septembrie 2023, PROIECT DE LEGE privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

0

  1. PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Proiectul de lege a fost aprobat.

  1. HOTĂRÂRI DE GUVERNHOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Programului naţional de investiţii ,,,Anghel Saligny”, Programului naţional de construcții de interes public sau social precum şi a unor cheltuieli de personal

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis alocarea sumei de 500 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru continuitatea derulării unor programe de investiții, prin onorarea solicitărilor de transfer înregistrate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bitly.ws/VDbi

  • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Hotărârea prevedesuplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene pe anul 2023 cu suma de 400 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,pentru onorarea cererilor de plată/rambursare depuse de beneficiari, pentru acoperirea parțială a sumelor indisponibile la momentul actual, până la rectificarea bugetară aferentă anului 2023.

Fondurile sunt necesare pentru eliminarea blocajului financiar generat de  imposibilitatea efectuării plăților către beneficiari din cauza deficitului de finanțare existent la nivelul autorităților de management pentru Programul Operațional Regional şi pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

  • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Agenția Naţională pentru Sport din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

Prin această hotărâre a fost suplimentat  bugetul Agenției Naţionale pentru Sport cu 30 de milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru cheltuielile aferente lunilor septembrie și octombrie. 

Fondurile sunt destinate încheierii contractelor cu federațiile sportive naţionale pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar, pentru finanţarea competițiilor care constituie criterii de calificare la campionatele mondiale, campionatele europene şi alte competiții cuprinse în calendarul sportiv internațional, precum și pentru susținerea activității de pregătire pentru finanțarea anului preolimpic 2023 (cazare, masă, transport, închirieri de spaţii, promovare şi publicitate, echipamente, prestări servicii).

  1. MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament aprobate peluna septembrie 2023 pentru Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Memorandumul prevede suplimentarea sumelor aferente limitelor de credite bugetare și credite de angajament pe luna septembrie 2023, pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu suma de 315 milioane lei.

Suplimentarea este necesară pentru plata corespunzătoare schemei de ajutor de minimis pentru susținerea producției de tomate în spații protejate, cultivate în ciclul 1 de producție. În acest program sunt înscriși un număr de 22.088 beneficiari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *