Peste 6.000 de imobile din comuna Almăj, județul Dolj, au fost măsurate și urmează să fie intabulate

0

Peste 6.000 de imobile din comuna Almăj, județul Dolj, au fost măsurate și urmează să fie intabulate. Rezultatele lucrărilor de cadastru, desfășurate în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, vor fi afișate joi, 14 septembrie 2023, atât la sediul primăriei comunei Almăj, cât și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile calendaristice pentru a depune contestații sau cereri de rectificare. 

În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților la nivelul unității administrativ – teritoriale (UAT), în comuna Almăj din județul Dolj au fost identificate 6.152 de imobile, cu suprafața totală de 2.618,87 de hectare. Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni și au început în anul 2022.

Marți, 12 septembrie 2023, inginerul șef al O.C.P.I. Dolj, Ionuț Alexandru POPESCU, primarul comunei Almăj, Mariana ȚAMBOI și reprezentanții prestatorului lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor au participat la un eveniment de informare a cetățenilor din comună privind publicarea documentelor tehnice.

Este extrem de important ca, în derularea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, să avem sprijinul cetățenilor, al autorităților și instituțiilor publice care dețin imobile în localitățile în care au loc aceste lucrări. Astfel, putem evita situațiile în care, după finalizarea lucrărilor și deschiderea cărților funciare, să avem cetățeni nemulțumiți. Rugăm insistent ca toți cetățenii să participe în această etapă de verificare și corectare a evidențelor și să verifice rezultatele la sediul primăriilor sau, online, pe site-ul ANCPI, a precizat inginerul șef al O.C.P.I. Dolj, Ionuț Alexandru POPESCU.

Din totalul de 111 UAT-uri din județul Dolj, opt au fost cadastrate integral (Drănic, Mischii, Goicea, Coțofenii din Dos, Brădești, Pielești, Dioști, Giurgița), iar în alte 96 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Mai multe informații despre PNCCF și despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *