Condiții excelente de desfășurare a activităților de consiliere pentru elevi și profesori prin proiectul „Stop Bullying: Consiliere pentru o școală armonioasă”

0

Școala Gimnazială Bucovăț a inaugurat la început de an școlar primul cabinet de consiliere psihopedagogică realizat prin proiectul „Stop Bullying: Consiliere pentru o școală armonioasă”, finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de asociația Act for Tomorrow.

La activitate au participat elevi, părinți, cadre didactice ale școlii, dar și reprezentanți ai ISJ Dolj, CJRAE Dolj, primăriei comunei Bucovăț și alți membri ai comunității locale.

Scopul proiectului este îmbunătățirea bunăstării copiilor și personalului școlii prin crearea unor condiții optime de desfășurarea a unor activități de consiliere, de creștere a stimei de sine și a încrederii în forțele proprii.

Activitățile propuse au drept scop consilierea elevilor ce întâmpină diverse probleme de natură emoțională, comportamentală sau de învățare, intervenții în situații de criză, dar și sprijinirea copiilor în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale, acestea fiind coordonate de consilierul de asistență psihopedagogică și de cadre didactice.Elevii vor fi mai motivați pentru studiu și competiție, se vor simți în siguranță emoțională și vor fi mai deschiși în fața orelor de consiliere.

Obiectivul proiectului constă în derularea a cel puțin două activități de consiliere și/sau ateliere tematice în fiecare săptămână, activități ce vor avea loc în cabinet.

Astfel, se vor desfășura: ateliere de promovare a unui stil de viață sănătos – prevenția comportamentelor adictive – consum de droguri, alcool, tutun etc;ateliere de consiliere a elevilor în scopul descoperirii și îmbunătățirii stilului de învățare; ateliere dedicate elevilor din clasele terminale (clasa a VII-a și clasa a VIII-a), de consiliere vocațională și orientare în carieră.

Cabinetul va oferi și suport cadrelor didactice în privința realizării unor activități de consiliere și orientare la clasă pe teme diverse cum ar fi cele legate de relaționarea cu elevi cu cerințe educaționale speciale sau care au probleme comportamentale și/sau emoționale.

Start ONG este un program lansat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educaţie, sănătate, mediu, social şi cultură. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanţare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituţiilor non-administrative şi grupurilor informale/ de iniţiativă.

„Prin activitățile de consiliere oferim suport pentru autocunoaștere, intercunoaștere și creșterea stimei de sine,o relaționare cât mai eficientă între: profesori-elevi, profesori-părinți, părinți-elevi, elevi-elevi, sprijin în rezolvarea unor probleme de comunicare în rândul elevilor, creșterea randamentului școlar și adaptare la cerințele școlii.”, a declarat Voicilă Adriana, Coordonator de proiecte și programe educative al Școlii Gimnazială Bucovăț.

Școala Gimnazială Bucovăț funcționează pe raza comunei Bucovăț, județul Dolj, având trei structuri arondate – Bucovăț, Palilula și Sărbătoarea, structuri la care învață 307 copii de ciclu preșcolar, primar și gimnazial. Cei 34 de profesori care predau aici sunt cadre didactice calificate, majoritatea având o experiență bogată în actul profesoral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *