Statistica şomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj in luna IUNIE2023

0

La sfârșitul lunii iunie 2023, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de7,12 % corespunzătoare unui număr total de şomeri de 16.024 , din care 7.111 femei.

Din totalul de 16.024 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 1.318 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 14.706 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 14.769 șomeri provin din mediul rural și 1.255 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la iunie 2023
Total16.024
< 25 ani1.911
între 25-291.104
între 30-392.430
între 40-494.038
între 50-553.521
peste 55 ani3.020

Șomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (42 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (33 %), iar 16 % au absolvit învăţământ liceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1 %.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *