ADMITERE LA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

0

https://www.ucv.ro/admitere/

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova pune la dispoziţie studenţilor 269 de locuri la licență-buget și 139 de locuri la buget-master. La taxă, candidaţii pot opta pentru unul dintre cele 1260 de locuri cu taxă la licenţă şi 1026 locuri cu taxă la master.

Candidații își pot depune dosarele la adresa https://evstud.ucv.ro. “Platforma de admitere a fostdeschisăîn data de 5 august 2023, iar până la data de 24 august, înainte de afișarea rezultatelor la bacalaureat, au fost depuse 385 de dosare pentru cele 269 de locuri bugetate”, a precizat prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu, rectorulUniversității din Craiova.

Candidații se pot înscriepână la data de 10 septembrie la ciclullicențășipânăîn data de 19 septembrie la master.

Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în toate domeniile profesionale de interes pe piața muncii, inclusiv programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Studenţii Universităţii din Craiova au la dispoziţie o infrastructură de pregătire şi cercetare de ultimă generaţie, precum și parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic şi cu cel academic internaţional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universităţi din lume.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *