963 de absolvenți sunt așteptați în județul Dolj la examenul național de Bacalaureat (sesiunea august 2023)

0

Examenul național de Bacalaureat, sesiunea august 2023, începe miercuri, 16 august, cu proba scrisă E.a) – Limba și literatura română (sunt așteptați 432 de candidați). Joi,17 august, se va desfășura proba E.c) – proba obligatorie a profilului (sunt așteptați 531 de candidați), iar vineri, 18 august, va avea loc proba E.d) –  la alegere a profilului și a specializării (sunt așteptați 647 candidați).

Examenul este organizat în 4 centre de examen: Colegiul ”Ștefan Odobleja” Craiova, Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Craiova, Liceul Tehnologic ”C.D. Nenițescu” Craiova și Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă” Segarcea.

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 963 de candidați, dintre care 593 din promoția curentă, respectiv 370 de candidați din promoțiile anterioare.

În această sesiune, evaluarea lucrărilor se va realiza digitalizat.

Ministerul Educației a achiziționat platforma pe care se va realiza evaluarea digitalizată. În acest sens,toate sălile de clasă în care se vor desfășura probe scrise au fost dotate cu scannere. Lucrările candidaților sunt scanate și apoi încărcate pe această platformă.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 25 august. Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 29 august.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. 

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • Recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.  

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,Profesor Nicoleta Litoiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *