Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 10 august2023

0

 1. PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Părţile la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru aderarea la Acordul deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, de implementare a Acordului între Părţile la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru ratificarea Protocolului, semnat de partea română la Skopje la 30 noiembrie 2021, de modificare a Acordului între Părţile la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat dedate ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru stabilirea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Acordului între Părţile la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, precum şi pentru completarea art.11(5) alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şifuncţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarteşi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Proiectul aprobat de Guvern prevede ratificarea Acordului între statele părți la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor; aderarea la Acordul de implementare a Acordului mai sus menționat, respectiv ratificarea Protocolului de modificare a Acordului între Părțile la Convenție.

Totodată, sunt indicate autoritățile române desemnate ca puncte naționale de contact, respectiv:

– Institutul Național de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru date de referință ADN și date dactiloscopice;

– Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru furnizarea datelor cu caracter personal disponibile și a altor informații în legătură cu datele de referință ADN și datele dactiloscopice;

– Direcția generală permise de conducere şi înmatriculări pentru furnizarea datelor privind înmatricularea vehiculelor.

De asemenea, se autorizează punctele naționale de contact desemnate de celelalte Părți la Acord să efectueze căutări și comparări automate ale datelor ADN din Sistemul Național de Date Genetice Judiciare și să efectueze căutări automate ale datelor dactiloscopice din sistemul AFIS național, respectiv se stabilesc limitele  aferente căutărilor și comparărilor automate efectuate de către Institutul Național de Criminalistică.

 1. ORDONANȚEORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Ordonanța adoptată de Guvern include o serie de modificări între care menționăm:

– Se stabilește posibilitatea proprietarilor care nu au domiciliul, reședința sau sediul în România de a solicita înmatricularea temporară a autovehiculelor și remorcilor ce urmează a fi scoase din România în vederea înmatriculării în alt stat, la oricare autoritate competentă din România să realizeze operațiuni de înmatriculare;

– Se introduce posibilitatea pentru titularii unor permise de conducere străine care solicită preschimbarea acestora cu documente similare românești, dar care nu îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare, de a obține permisul de conducere, în urma susținerii examenului în România constând în proba teoretică și practică, fără a efectua pregătirea în cadrul unei școli de conducători auto.

– Se reglementează cazul de restituire a permisului de conducere în baza rezultatului analizei mostrelor biologice realizate în instituțiile medico-legale autorizate prin care  s-a stabilit absența în organism a substanțelor psihoactive. În practică, s-au întâlnit situații în care, în urma analizei mostrelor biologice, a rezultat absența în organism a substanțelor psihoactive. În aceste situații, permisul de conducere reținut potrivit art. 195  din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin HG nr. 1391/2006, poate fi restituit în baza soluţiei de clasare dispuse în faza urmăririi penale în condițiile legii. Durata desfășurării urmăririi penale diferă de la o unitate de parchet la alta, fapt pentru care restituirea permisului de conducere reținut în condițiile prezentate se poate face mai devreme sau mai târziu, perioadă în care dreptul de a conduce este grevat de suspendare. Soluția identificată este reglementarea unui nou caz de restituire a permisului de conducere pentru a putea preîntâmpina o posibilă prelungire a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce.

 • ORDONANȚĂ pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

Ordonanța adoptată în ședința de astăzi vizează optimizarea procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, iar în acest sens a fost aprobat cadrul legal care permite lansarea apelurilor de proiecte din  perioada de programare 2021 – 2027 în sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014.

 • ORDONANȚĂ pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind utilizarea contribuţiei de solidaritate instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie

Ordonanța adoptată reglementează aplicarea, în continuare, a măsurilor de sprijinire a populației în contextul creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

În urma unei acțiuni comune derulate de către Ministerul Energiei, Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, au fost identificate sumele necesare pentru continuarea sprijinului acordat consumatorilor casnici și non-casnici de către Guvernul României. Este vorba despre decontarea sumelor necesare către furnizorii de energie electrica și gaze naturale, sume care în mod normal ar fi trebuit sa fie plătite de către consumatorii finali, dar pentru care Guvernul, prin eforturile sale, continuă sa intervină, pentru ca populația să nu resimtă creșterilela prețurile energiei electrice și gazelor naturale.

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERNHOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 mai 2023 şi la Paris la 27 iunie 2023 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

Se prelungește până la 30 iunie 2025  termenul de finalizare a lucrărilor de reabilitare a trei monumente istorice din subordinea Ministerului Culturii, finanțate printr-un acord de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Este vorba despre Muzeul Național „George Enescu” Palatul Cantacuzino, Biblioteca Naţională a României – Filiala “Omnia” din Craiova şi Muzeul “Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu” din Bucuresti.

În prezent, sunt în curs de implementare contractele de execuție a lucrărilor de consolidare şi restaurare aferente Palatului Cantacuzinoşi Bibliotecii Franceze „Omnia”, urmând ca, în perioada următoare, să fie re-lansată procedura de contractare a serviciilor de actualizare a proiectului, asistență tehnică şi lucrări de execuție pentru Muzeul Kalinderu. Lucrările demarate în noiembrie 2021 la Palatul Cantacuzino urmează a se finaliza în cursul anului 2024, iar la Biblioteca Franceză „Omnia” se estimează că lucrările vor fi încheiate în martie 2025.

Până în prezent, în cadrul aceluiași acord de împrumut, au fost deja consolidate/reabilitate și redeschise publicului 13 obiective, între care Palatul Regal Sala Tronului, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul “Grigore Antipa”, Palatul Culturii- laşi, Casa Albastră, Teatrul “Vasile Alecsandri”.

Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România  are o valoare totală de 78,2 milioane euro.  Suma trasă din împrumut până în prezent se ridică la 67,2 mil. EUR (86% din împrumut). Costul total al proiectului, astfel cum este prevăzut în acordul de împrumut, este estimat la cca. 115 mil. euro, valoarea totală rămasă de utilizat cifrându-se la 15,9 mil. euro (inclusiv contribuţia României la proiect).

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 mai 2023 şi la Paris la 27 iunie 2023, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

Se extinde cu 24 de luni, respectiv până la 30 iunie 2025, termenul de finalizare a lucrărilor de construire a Muzeului Național al Revoluție Anticomuniste din Decembrie 1989, respectiv de reabilitare a Sălii Omnia pentru a găzdui Centrul Național al Dansului. Acestea sunt cuprinse în Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 116,2 mil. EUR.

În prezent, se află în derulare contractele de proiectare pentru ambele obiective, dar pentru Sala Omnia Centrul Național al Dansului urmează a se iniția procedura de licitație deschisă pentru achiziția contractului de lucrări în următoarele 3-4 luni. Costul estimativ net al activităților aferente celor două investiții, cuprinse în cadrul acestui proiect, se cifrează la cca. 16 mil. euro.

În cadrul aceluiași proiect, au fost deja finalizate trei obiective, respectiv: Biblioteca Națională Bucureşti, Teatrul Naţional “IL Caragiale” şi Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca.

Costul total net al proiectului se ridică la cca. 234 mil. EUR, fiind finanțat în proporție de cca. 50% de către BDCE şi cca. 50% din contribuția bugetului de stat.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind punerea în aplicare a prevederilor art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2023 pentru modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţiişi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului

Actul normativ adoptat astăzi de Executiv prevede că asigurarea serviciilor medicale necesare în vederea diagnosticului de cancer pentru persoanele care nu beneficiază de asigurare socială de sănătate se face din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către bugetul FNUASS (Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate).

De asemenea, hotărârea aprobă modalitatea de implementare a unor măsuri cuprinse în Planul național de prevenire și combatere a cancerului din România aprobat prin Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului. Este vorba despre elaborarea a 10 acte normative la nivel de ordin de ministru, referitoare, de exemplu, la setul de recomandări pentru diagnosticul fiecărui tip de cancer, traseul pacientului, specific fiecărui tip de cancer și dezvoltarea instrumentelor de management a intervalelor de timp caracteristice fiecărei etape, ghidul de intervenție integrată pentru prevenirea cancerului la adult în asistența medicală primară, etc.

Hotărârea face parte din pachetul legislativ aprobat recent de Guvern privind controlul și combaterea afecțiunilor oncologice.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a JudeţuluiNeamţ în domeniul public al judeţuluiNeamţşi modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobareainventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţiicontribuţiei voluntare a României la bugetul Fondului Internațional pentru Diversitate Culturală

Actul normativ prevede alocarea sumei de 10.773 dolari pentru plata primei contribuții voluntare a României la bugetul Fondului Internaţional pentru Diversitate Culturală (FIDC), gestionat de către UNESCO, în vederea sprijinirii finanţării de proiecte culturale ce promovează şi protejează diversitatea expresiilor culturale.

Plata acestei contribuții din partea României la FIDC va contribui la consolidarea parteneriatului cu UNESCO, constituind o dovadă concretă a preocupării şi eforturilor depuse de România în vederea îndeplinirii angajamentelor din Convenție.

De asemenea, o astfel de implicare ar oferi un plus de vizibilitate României, în contextul mai larg, al eforturilor derulate pentru crearea unui profil de ţară mai pregnant în cadrul UNESCO.

În acest context se pot menționa, spre exemplu, proiectul Indicatori Cultura 2030, pentru măsurarea contribuției culturii în contextul Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 sau proiectul de realizare a statutului lucrătorilor culturali din România, derulat cu asistența tehnică a UNESCO, obiectiv aferent Reformei 3 din PNRR, Componenta 11 – Turism şi Cultură.

Aceste proiecte importante, prezentate cu titlu de exemplu, precum şi alte proiecte aflate în diverse stadii de implementare, desfășurate de ţara noastră împreună cu UNESCO, ar putea beneficia de pe urma unei relații mai strânse şi mai productive pe care România ar putea să o aibă cu UNESCO.

Echivalentul în lei al sumei se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Culturii pe anul 2023.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei “Dacia. Ultima frontieră a Romanităţii” la Roma

Actul normativ prevede stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Național de Istorie a României a expoziției ”Dacia. Ultima frontieră a Romanității” la Muzeul  Național Roman – Termele lui Dioclețian din Roma în perioada octombrie 2023 – aprilie 2024.

Expoziția reunește peste 1.000 de artefacte, reprezentative pentru civilizația de la nord de Dunăre, ilustrând 1.400 de ani de istorie antică.

Acțiunea va fi organizată de către Ministerul Culturii prin Muzeul Național de Istorie a României, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Externe prin Ambasada României la Roma și al Institutului Cultural Român prin Academia di Romania.

De asemenea, alte cheltuieli efectuate în vederea organizării și pregătirii expoziției vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, al Ministerului Apărăii Naționale, al Ministerului Afacerilor Externe și al Institutului Cultural Român.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Autostrada Ploieşti-Buzău”, aflate pe raza localităţilor Dumbrava, Drăgăneşti, Tomşani, Colceag şi Baba Ana din judeţul Prahova

Hotărârea a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea

Guvernul a aprobat unele masuri pentru actualizarea situației imobilelor afectate de realizarea lucrării de interes național “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila” și a sumelor aferente exproprierii acestora.

În acest sens, se modifică și completează anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr.857/2018. Sunt modificări tehnice, ca urmare a actualizării unor elemente de identificare a unor imobile.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea a 20 de treceri la nivel cu calea ferată din județul Cluj, pentru sporirea siguranței și confortului  participanților la trafic.

Investiția are o valoare de peste 111 milioane lei și va fi finanțată din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Transport 2021-2027, de la bugetul de stat prin bugetul MTI, din veniturile proprii ale Companiei naționale Căi Ferate CFR SA, precum și din alte surse legal constituite.

Lucrările de modernizare includ înlocuirea dalelor uzate cu dale elastice din cauciuc, supraveghere video și sistem de iluminat, cu panouri fotovoltaice.

Durata de execuție a investiției este de 6 luni.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

Pentru sporirea siguranței circulației trenurilor, a autovehiculelor, cât și pentru confortul participanților la trafic, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea a 20 de treceri la nivel cu calea ferată pe amplasamente din județele Teleorman, Giurgiu, Prahova, Ialomița și Dâmbovița.

Valoarea totală a investiției este de 100 milioane lei, din care 76 milioane lei construcții-montaj. Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Transport 2021-2027, de la bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, precum și din alte surse legal constituite.

Lucrările de modernizare includ înlocuirea dalelor uzate cu unele elastice, supraveghere video și sistem de iluminat, cu panouri fotovoltaice.

Durata de execuție a investiției este de 12 luni.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.”- S.A. a unor bunuri de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa

Hotărârea a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind iniţiereaşi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi

România poate comercializa cel mult 350 milioane de tone dioxid de carbon echivalent, până la data de 9 septembrie 2023, când se încheie finalul fazei de contabilizare a celei de-a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto, 2013-2020. Acest volum al surplusului de unități de cantități atribuite (AAU-uri) de emisii de gaze cu efect de seră pe care România îl poate comercializa până la data menționată a fost aprobat astăzi prin Hotărâre a Guvernului.

Pentru atingerea angajamentului asumat de România pentru perioada 2013-2020, emisiile naționale trebuie să nu depășească aproximativ 656,059 milioane de tone dioxid echivalent, conform dispozițiilor Protocolului de la Kyoto modificat și completat prin Amendamentul de la Doha.

Sumele obținute din comercializarea surplusului aprobat vor fi utilizate pentru inițierea și dezvoltarea proiectelor de investiții verzi, în categoria cărora Guvernul a decis să le includă și pe cele care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în industria prelucrătoare, având în vedere importanța industriei ca motor al dezvoltării economice, precum și obiectivul Uniunii Europene de a accelera transformarea industrială cu zero emisii nete.

Hotărârea aprobată de Guvern actualizează totodată circuitul instituțional aferent procesului de comercializare a AAU-urilor.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Frumosu, judeţul Suceava

Hotărârea a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestuia şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Năpradea, judeţul Sălaj

Hotărârea a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării

Hotărârea a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 775 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Constanţa, Alba, Prahova, Vaslui, Cluj, Dâmboviţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti, înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucureşti în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Suceava, Neamţ, Timiş, Braşov, Dolj, Hunedoara, Brăila, Gorj, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ”HeliPol”

Hotărârea a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din imobilul situat în municipiul Giurgiu, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

Hotărârea a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea stemei comunei Merei, judeţul Buzău

Hotărârea a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea stemei comunei Dăneşti, judeţul Gorj

Hotărârea a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Curţii de Conturi

Hotărârea a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale

Actul normativ aprobă scoaterea din stocul rezervelor de stat a patru construcții ușoare din elemente modulate și a unei construcții ușoare din elemente modulate-grup sanitar, în valoare de 201.194 lei, inclusiv TVA, și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale.

Transportul produselor se realizează cu mijloace de transport ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Fondurile necesare întregirii stocurilor vor fi finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Secretariatului General al Guvernului.

 • HOTĂRÂRI DE GUVERNprivind rechemarea/numirea unor consuli generali

Hotărârile au fost aprobate.

 1. MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: aprobarea semnării Protocolului adiţional la Carta europeană a autonomiei locale privind dreptul de participare la activităţile unei autorităţi locale, adoptat la Utrecht, la 16 noiembrie 2009

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi membrii Organizaţiei statelor din Africa, zona Caraibilor şiPacific, pe de altă parte

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Cartei de parteneriat între Ministerul Educaţiei din România şi Guvernul Comunităţii franceze din Belgia privind implementarea Programului de Deschidere către Limbi şi Culturi, pentru perioada 2023-2028

Actul normativ prevede continuareaîn unități de învățământ din Belgia, organizate sau subvenționate de Comunitatea franceză, a organizării cursurilor de Limbă, Cultură și Civilizație românească (LCCR) și de Deschidere către limbi și culturi, până în anul 2028.

Aceste cursuri se organizează în baza Cartei de parteneriat între Ministerul Educației din România și Guvernul comunității franceze din Belgia pentru implementarea Programului de Deschidere către limbi și culturi. 

Proiectul LCCR în comunitatea franceză din Belgia a cunoscut o evoluție continuă, de-a lungul anilor. În anul de referință 2016-2017, când a fost inițiat, Memorandumul care a stat la baza implementării programului în 2018-2023, acesta s-a desfășurat în 13 unități școlare, cu participarea a 346 de elevi, cuprinși în 21 de grupe de limba română.  

În anul școlar 2022-2023, în proiect au fost cuprinse 21 de unități școlare, iar cursurile au fost urmate de 533 de elevi, incluși în 32 de grupe de limba română. Acestora li se adaugă 7 clase de elevi în cadrul cărora 6 profesori colaboratori români au susținut, în parteneriat cu profesorii titulari ai clasei, cursul de Deschidere către limbi și țări, promovând limba, cultura și tradițiile românești.

Cursurile vor fi predate de profesori români, selectați în urma unui concurs organizat de Institutul Limbii Române, se adresează elevilor din învățământul obligatoriu și sunt oferite gratuit, la solicitarea părinților.

Cursul de limbă, cultură și civilizație românească este un mijloc valoros de promovare a multilingvismului, o modalitate de a facilita cunoașterea limbii, a culturii și a civilizației românești în rândul elevilor de origine română, precum și în rândul celorlalți participanți. Este, în aceeași măsură, o modalitate de a oferi elevilor români o pregătire care să le permită cunoașterea limbii române, în conexiune cu cea a țării-gazdă și, în aceeași măsură, un mod de a facilita integrarea celor care se întorc în România.

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Convenţieiinternaţionale cuprinzătoare privind combaterea utilizării tehnologiilorinformaţieişicomunicaţiilor în scopul săvârşirii de infracţiuni

Memorandumul a fost aprobat.

 • NOTENOTĂ privind actualizarea şi monitorizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2023

Guvernul a luat act de această notă.

 • NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Murighiol, judeţul Tulcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Murighiol în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Delta” al Judeţului Tulcea (U.M. 0337), în vederea înfiinţării unei subunităţi de pompieri în comuna Murighiol

Guvernul a luat act de această notă.

 • NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Covasna, judeţul Covasna, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Covasna în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihai Viteazul” al judeţului Covasna (U.M. 0220), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Covasna

Guvernul a luat act de această notă.

 • NOTĂ privind transmiterea unei cereri că e Consiliul Local al Comunei Costeşti, judeţul Vaslui, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Costeşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt” al judeţului Vaslui (U.M. 0345), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Costeşti

Guvernul a luat act de această notă.

 • RAPOARTERAPORT cu privire la situaţia concediilor medicale acordate şi decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *