Procentul de promovare din sesiunea 2023 la proba scrisă a Definitivatului în Dolj este de 81, 10 la sută

0

Procentul de promovare din sesiunea 2023 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în județul Dolj, în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar este 81,10%(71.52% în sesiunea 2022).

În urma reevaluării lucrărilor contestate,rata de promovare la nivelul județului Dolj a crescut la 81,10%,cu1.82față de cea inițială (79.27%).

Numărul total al contestațiilor depuse a fost de 27În cazulunei singure contestații, nota nu a fost modificată. Pentru 13lucrări contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 13 lucrări, notele inițiale au fost micșorate.

Au fost declarați promovați, după soluționarea contestațiilor, 133de candidați cu medii între 8 și 10.(înainte de înregistrarea și soluționarea contestațiilor, 130 de candidați erau cu medii între 8 și 10.)

De asemenea, după reevaluarea lucrărilor:

68 de candidați au primit note între 8.00-8.99  (inițial – 65 de candidați au primit note între 8.00-8.99);

31 de candidați au primit note între 6.00-7.99  (inițial – 34 de candidați au avut note între 6.00 și 7.99);

 Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8.00, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *