ISJ Dolj: Rezultate Definitivat, proba scrisă

0

Procentul de promovare din sesiunea 2023 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitarîn județul Dolj, este79.27% (67.09% – 2022, înainte de contestații).Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 25 iulie 2023, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 130 de candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8.00, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Din totalul celor 164de candidaţi cu lucrări evaluate, 130de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 2 candidațiau fost notați cu 10 (zece): învățământ preșcolar- educatoare șilimba și literatura engleză, iar 63 de candidați au primit note între 9.00 și 9.99; 65 de candidați au primit note între 8.00-8.99.  De asemenea, 34de candidați au avut note între 6.00 și 7.99.

Contestațiile se depun la centrul de examen Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 și 26 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrul de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 01 august.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

În urma reevaluării lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, rata de promovare la nivelul județului Dolj a crescut la 51,8%, cu1,58% față de cea inițială (50,22%)

Anul acesta, numărul total al contestațiilor depuse a fost de 151În cazul a 6 (șase) contestații, notele nu au fost modificate. Pentru 93 de lucrări contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru52 de lucrări, notele inițiale au fost micșorate.

Pe tranșe de note, situația finală are următoarea configurație:

  • 2 candidați au obținut nota 10,00 (zece)
  • 352 de candidați au obținut note între 7 și 9,99 (340 candidați inițial)
  • 144 de candidați au obținut note între 5-6,99 (209 candidați initial)

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7,00 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5,00 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj  în intervalul 27 iulie – 01 august 2023.

Rezultatele finale au fost postate pe site-ul I.S.J. Dolj, astăzi, 26 iulie.

https://www.isjdolj.ro/content/rezultatele-finale-la-proba-scris%C4%83-din-data-de-12072023-concursului-na%C8%9Bional-de-ocupare

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,

Profesor Nicoleta Litoiu, 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *