Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2023 (înainte de contestaţii) în judeţul Dolj

0

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2023 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 18 iulie, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

În judeţul Dolj au fost obţinute următoarele rezultate:

  • Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 50,22%.
  • Procentul notelor între 5 și 6.99 este de 30,69%. (209 candidați)
  • 2candidați au obținut nota 10, iar 340 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

Note de 10 au fost obţinute la învățământ preșcolar – educatoare (1) – candidat din promoția curentă, și educație fizică și sport  (1).

Contestațiile pot fi depuse la sediul inspectoratului  școlar județean Dolj sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 19 iulie, ora 12:00.  Rezultatele finale se afișează la sediul I.S.J. Dolj, la sediul centrelor de concurs și pe site-ul dedicat în data de 26 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,Profesor Nicoleta Litoiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *