Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” – apel de selecție – măsura M3/2B “Sprijin acordat tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt”

0

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1/2023 din fonduri FEADR, în perioada 17 iulie 2023 – 16 august 2023, pentru măsura M3/2B “Sprijin acordat tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt” din Strategia de Dezvoltare Locală, fondul nerambursabil disponibil alocat in sesiune fiind de 120.000 Euro.
Pentru masura lansata, M3/2B “Sprijin acordat tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt”-  suma nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finantarea unui proiect este de 30.000 de euro – Sprijin forfetar.
Beneficiarii eligibili  sunt:
Tanar fermier: persoana cu varsta de pana la 40 de ani (pana cel mult cu o zi inainte de a implini 41 de ani) la momentul depunerii cererii (cel putin 18 ani si au absolvit minimum 8 clase), care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii. Persoane juridice cu mai multi acționari unde un tânăr fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și detine cel putin 50%+1 din acțiuni.
Depunerea se va realiza on-line la adresa https://proiecte.galvds.ro, incepand cu data de  17 iulie 2023, ora 08:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 16 august 2023, orele 16.00. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează in măsura deschisa prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galvds.ro, secțiunea Măsuri – M3/2B, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție- Apel nr.1/2023.Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansate se pot obtine la numerele de telefon 0251/356 654; 0767/897 340; 0762/977 017; 0767/228 075. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *