FNGCIMM susţine beneficiarii programelor Start-up Nation și Femeia Antreprenor

0

FNGCIMM susţine beneficiarii programelor Start-up Nation și Femeia Antreprenor–peste 550 de garanții în nume şi cont propriu în valoare de peste 87 milioane lei se află în diverse stadii de analiză și aprobare

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri(FNGCIMM)continuă implementarea cadrului convenţional în baza căruia beneficiarii programelor Start-up Nation si Femeia Antreprenorpot accesa credite acordate de băncile comerciale partenere, obligaţiile de rambursare fiind garantate în mod expres, irevocabil și necondiţionat de către FNGCIMM, în calitate de fideiusor.

În prezent, în cadrul Programului Start UP-Nation, se află în diverse stadii de analiză și aprobare peste 440 de garanții în nume şi cont propriu în valoare de peste 70 milioane lei pentru finanțări de peste 88 milioane lei, FNGCIMM construind un parteneriat durabil cu cele şapte instituţii financiar-bancare implicate în Programul Start-Up Nation.

Prin Programul Start UP-Nation, întreprinzătorii pot  beneficia de garanţii individuale în valoare de maximum 160.000 LEI, aferente unor finanţari cu o valoare maximă de 200.000 lei, procentul de garantare fiind de maximum 80% din valoarea creditului aprobat de Finanţator.

Are acces la garanția FNGCIMM orice beneficiar înființat după data de 1 ianuarie 2020, inclusiv start-up, care se încadrează în categoria IMM în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare și care îndeplinește condițiile de eligibilitate conform reglementărilor interne ale finanţatorului, cum ar fi:

– nu este întreprindere în dificultate financiară;

– nu se află în procedura de insolvenţă, procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială;

– nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni;

– nu înregistrează datorii restante la bugetul statului, etc.

Împărţirea riscului de credit între bancă şi  FNGCIMM este remunerată printr-un comision de garantarede max. 2,6 % iar cheltuielile financiare aferente garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului Start-up Nation suntcheltuieli eligibileîn cadrul programului.

Programul Femeia Antreprenor înregistrează deja un numărde peste 100 solicitări de garantareîn valoare de aprox. 16,8 milioane lei pentru finanțări de peste 22 milioane lei.

Pentru a accesa, prin Programul Femeia Antreprenor, garanții individuale în valoare de maximum 160.000 LEI, aferente unor finanţari cu o valoare maximă de 200.000 lei, societățile beneficiare trebuie să se încadreze în categoria IMM în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare și să aibă cel puţin unul dintre asociați femeie, care deţine cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii.

Garanţiile aferente finanţărilor acordate beneficiarilor Programelor Start-up Nation și Femeia Antreprenor sunt acordate pe toată durata finanţării, în limita unui plafon de garantare și în termenii Convenţiilor  încheiate cu băncile partenere, după aprobarea finanţării de către banca cu care antreprenorii au ales să lucreze, pe baza aceleiași documentații de credit.

Serviciul Marketing șirelațiiclienți

021.310.18.74 int.193

info@fngcimm.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *