Actul normativ privind organizarea, funcţionarea și atribuțiile Agenției Naţionale pentru Sport a fost adoptat astăzi de Guvernul României

0

Hotărârea de Guvern privind organizarea, funcţionarea și atribuțiile Agentiei Naţionale pentru Sport a fost adoptată în cadrul ședinței de astăzi a Executivului.

În conformitate cu aceasta, Agenția Naţională pentru Sport se organizează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului,cu finanțare de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, având rol de sinteză și coordonare a aplicării strategiilor și politicilor Guvernului în domeniul sportului, ca urmare a reorganizării prin transformare a Ministerul Sportului, care se desființează.

„Avem de astăzi cadrul legal și instrumentele necesare pentru a ne apuca de treabă cu toate forțele. Avem multe de realizat, nu am stat pe loc nici până acum și nu avem de gând să scădem turația, pentru că avem planuri mari. Sportul românesc a trecut prin multe schimbări și a avut de înfruntat destule provocări de-a lungul timpului, dar a triumfat mereu. Am toată încrederea că 2023-2024 vor fi ani de referințăpentru el și că performanța va redeveni obișnuință. Ne așteaptă Jocurile Olimpice de la Paris, sportivii români sunt în plin proces de calificare, sper să fim cât mai mulți acolo, cât mai buni și să urcăm cât mai sus în clasament. Pentru acest obiectiv vom lucra la Agenția Națională pentru Sport, dar și pentru o națiune mai activă, mai sănătoasă și mai puternică. Mulțumesc pentru încrederea acordatăși pentru sprijinul oferit prin adoptarea hotărârii de guvern de astăzi!”, a declarat Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Agenția Națională pentru Sport preia de la Ministerul Sportului toate activitățile, posturile, personalul și patrimoniul, în condițiile legii, fiindcondusă de un președinte cu rang de secretar de stat şi de doi vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți şi eliberați prin decizie a prim-ministrului.

De asemenea, în structura Agenției Naționale pentru Sport se află un secretar general și un secretar general adjunct, înalți funcționari publici.

Agenția Națională pentru Sport are în subordine mai multe structuri cu personalitate juridică, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 a actului normativ aprobat astăzi, preluate de la Ministerul Sportului: direcțiile județene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului București, 48 de cluburi sportive la nivelul întregii țări, 11 complexe sportive naționale, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Muzeul Sportului, precum și Institutul Național de Cercetare pentru Sport.

Activitatea instituției a fost reorganizată, modificările regăsindu-se în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern, structurile interne anterioare fiind reorganizate, comasate și redenumite.

În acest proces a fost avută în vedere necesitatea atingerii obiectivelor prevăzute în Programul de Guvernare 2023-2024:

 • Obiectiv 1: Participarea sportivilor din România la Jocurile Olimpice – Paris 2024;
 • Obiectiv 2: Educația fizică, sportul școlar și universitar, baza piramidei sportului de performanță;
 • Obiectiv 3: Reluarea programului „Registrul biomotric“:
 • Obiectiv 4: Implementarea Strategiei naționale pentru sport;
 • Obiectiv 5: Redefinirea cadrului legislativ în domeniul sportului;
 • Obiectiv 6: Reformarea sistemului de formare și perfecționare a specialiștilor în domeniul sportiv;
 • Obiectiv 7: Dezvoltarea și promovarea sportului pentru toți;
 • Obiectiv 8: Definirea unor noi programe de finanțare în domeniul sportului;
 • Obiectiv 9: Promovarea activităților fizice și a sportului pentru sănătate;
 • Obiectiv 10: Reorganizarea sistemului sportiv pentru sportul paralimpic;
 • Obiectiv 11: Dezvoltarea, promovarea și susținerea sportului de performanță;
 • Obiectiv 12: Promovarea de programe la nivel național pentru creșterea bazei de selecție pentru sportul de performanță și a numărului sportivilor legitimați;
 • Obiectiv 13: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sportive;
 • Obiectiv 14: Investiții susținute în infrastructura sportivă pe tot teritoriul țării;
 • Obiectiv 15: Reforma finanțării sportului;
 • Obiectiv 16: Digitalizarea domeniului sportului.

Personalul Agenției naționale pentru Sport este compus din funcționari publici, care ocupă funcții publice generale şi specifice, şi personal contractual, numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției Naționale pentru Sport fiind de 161, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea 25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 ianuarie 2022, se abrogă.

7 iulie 2023

Agenția Națională pentru Sport

Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *