Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea celui de-al doilea apel de selecție de proiecte LEADER din anul 2023- Fonduri alocate din FEADR, în perioada 05 iulie 2023 – 07 august 2023

0

AVIZAT CDRJ DOLJ

APEL DE SELECTIE

Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea celui de-al doilea apel de selecție de proiecte LEADER din anul 2023- Fonduri alocate din FEADR,în perioada 05 iulie 2023 – 07 august2023, pentru următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală, in paranteza regasindu-se fondurile nerambursabile disponibile pe fiecare masura: Masura M3/6A- Sprijinirea creării de activități economice neagricole (210.000 euro – fonduri alocate din FEADR);  Pentru masura lansata, suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect si beneficiarii eligibili  sunt: Masura M3/6A – Sprijinirea creării de activități economice neagricole (50.000 de euro/ proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism): Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin; Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups). Persoane fizice autorizate / Intreprinderi individuale / Intreprinderi familiale; Microintreprinderi si intreprinderi mici non-agricole existente si nou-infiintate (start-up). Termenul maxim de finalizare al proiectelor este 31.12.2025, iar termenul maxim de contractare este 31.12.2023    
  Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL„Colinele Olteniei” din comuna Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr.170, jud. Dolj, incepand cu data de 05 iulie 2023, în zilele de luni – vineri, în intervalul orar 9.00-14.00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 07august 2023, orele 14.00. Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurilor lansate sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL „Colinele Olteniei” din comuna Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr. 170, jud. Dolj. Ne puteți contacta la adresa de e-mail colineleolteniei@gmail.com sau la numărul de telefon 0727392953/0786761304. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează în măsura deschisa prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galcolineleolteniei.ro,în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *