Informare privind rezultatele inițiale înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2023 – județul Dolj

0

Ministerul Educației a publicat astăzi, 3iulie, pe site-ul dedicat bacalaureat.edu.ro, rezultateleinițiale obținutede absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2023.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

În județul Dolj, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 67,7% (promoția curentă și anterioară). Pentru cei din promoția curentă, rata de promovare a fost de 74%.

În anul  2022 ( înainte de contestații) rata de promovare a fost de73,44%, respectiv 66,80% în sesiunea iunie-iulie 2021(după contestații).

  • Au promovat 2605 candidați, dintr-un total de 3849 candidați prezenți.

Reamintim că în această sesiune au fost înscrisți 4076 candidați pentru a susține probele. 7 candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă.

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

  • 8 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română (6 candidați – Colegiul Național ”Frații Buzești”, 1 candidat Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan”, 1 candidat – Liceul Teoretic ”Horia Vintilă” Segarcea)
  • 85 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului
  • 135 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 3 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 7iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,

Profesor Nicoleta Litoiu, 

Nr.
crt
DenumireunitateProcentInainte de  contestatii 2023
1COLEGIUL NATIONAL MILITAR “TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA100.0%
2LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL”PELENDAVA” CRAIOVA100.0%
3SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL” CRAIOVA100.0%
4COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA98.6%
5COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA97.9%
6COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA97.2%
7COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA94.7%
8LICEUL TEORETIC “TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA90.7%
9LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT88.6%
10LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA86.2%
11COLEGIUL NATIONAL “NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA85.6%
12LICEUL “VOLTAIRE” CRAIOVA83.5%
13LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA74.4%
14LICEUL TEHNOLOGIC “HORIA VINTILA” SEGARCEA73.2%
15LICEUL “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA63.8%
16LICEUL “TRAIAN VUIA” CRAIOVA61.5%
17LICEUL DE ARTE “MARIN SORESCU” CRAIOVA61.5%
18LICEUL TEORETIC “GEORGE ST. MARINCU” POIANA MARE57.9%
19LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRISCU” CRAIOVA56.2%
20COLEGIUL ECONOMIC “GHEORGHE CHITU” CRAIOVA54.5%
21LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN BRANCOVEANU” DABULENI53.4%
22COLEGIUL “STEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA53.4%
23LICEUL TEORETIC “MIHAI VITEAZUL” BAILESTI51.7%
24LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE FILISANU” FILIASI51.0%
25LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN IANCULESCU” CARCEA50.0%
26LICEUL TEORETIC “GH. VASILICHI” CETATE50.0%
27LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPSOR” PLENITA42.9%
28LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRANCUSI” CRAIOVA37.7%
29LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS30.4%
30LICEUL TEHNOLOGIC “STEFAN MILCU” CALAFAT29.5%
31LICEUL ENERGETIC CRAIOVA27.8%
32LICEUL TEHNOLOGIC “COSTIN D. NENITESCU” CRAIOVA27.7%
33LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA26.9%
34LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA22.7%
35LICEUL “MATEI BASARAB” CRAIOVA22.5%
36LICEUL TEHNOLOGIC “PETRE BANITA” CALARASI20.0%
37LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXANDRU MACEDONSKI” MELINESTI19.4%
38LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET” CRAIOVA19.2%
39LICEUL TEORETIC “ADRIAN PAUNESCU” BARCA19.0%
40LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA18.8%
41LICEUL TEORETIC BECHET17.4%
42LICEUL TEHNOLOGIC “GEORGE BIBESCU” CRAIOVA13.0%
43LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA10.0%
44LICEUL TEHNOLOGIC “STEFAN ANGHEL” BAILESTI8.3%
45LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL “BEETHOVEN” CRAIOVA0.0%
 Total general67.7%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *