La cea de-a doua probă scrisă a examenului național de E.c) – proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)–au fost prezenți 3633  de candidați

0

La cea de-a doua probă scrisă a examenului național de E.c) – proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)–au fost prezenți 3633  de candidați (3369 din seria curentă și 265 din seriile anterioare) din cei 3817 de candidați înscriși să susțină proba. (95,17% procent de prezență)

183 de candidațiau fost absenți.

Un candidat a fost eliminat pentru fraudă în centrul de examen. Acesta a fost surprins cu telefonul mobil.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (11) din OME nr. 5242/2022 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022,” candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi “eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii “eliminaţi din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.”

Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Proba la alegere a profilului și a specializării se va desfășura mâine, 28iunie.

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,Profesor Nicoleta Litoiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *