ISJ Dolj: La cea de-a treia probă scrisă a examenului național de Bacalaureat au fost prezenți 3705 candidați. Unul, eliminat pentru fraudă

0

La cea de-a treia probă scrisă a examenului național de Ed) – proba la alegere a profilului și specializării –au fost prezenți 3705 candidați din cei 3884 de candidați înscriși să susțină proba. (95,34%)

179 de candidați au fost absenți.

Un candidat a fost eliminat pentru fraudă.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (11) din OME nr. 5151/2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2023,” candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi “eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii “eliminaţi din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.”

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 3iulie (până la ora 12:00).

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7iulie.

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,Profesor Nicoleta Litoiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *