Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.2/2023 din fonduri EURI, în perioada 26 iunie – 25 iulie 2023, pentru măsura M6/6A “Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt”

0

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.2/2023 din fonduri EURI, în perioada 26 iunie – 25 iulie 2023, pentru măsura M6/6A “Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt” din Strategia de Dezvoltare Locală, fondul nerambursabil disponibil alocat in sesiune fiind de 104.911,70 Euro.
Pentru masura lansata, M6/6A “Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt” – EURI-  suma nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finantarea unui proiect este de 50.000 de euro, respectiv 52.400 euro (pentru activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism) – Sprijin forfetar.
Beneficiarii eligibili  sunt:
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.
Depunerea se va realiza on-line la adresa https://proiecte.galvds.ro, incepand cu data de  26 iunie 2023, ora 08:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 25 iulie 2023, orele 16.00. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează in măsura deschisa prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galvds.ro, secțiunea Măsuri, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție- Apel nr.2/2023.Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansate se pot obtine la numerele de telefon 0251/356 654; 0767/897 340; 0762/977 017; 0767/228 075. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *