4076 de absolvenți sunt așteptați în județul Dolj la examenul național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2023) 

0

Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, începe luni, 26 iunie, cu proba scrisă Ea) – Limba și literatura română (sunt așteptați 3735 candidați  – 258 din seriile anterioare). Marți, 27 iunie se va desfășura proba Ec) – proba obligatorie a profilului (sunt așteptați 3817 candidați – 340 din seriile anterioare), iar miercuri, 28 iunie, va avea loc proba Ed) –  la alegere a profilului și a specializării (sunt așteptați 3884 candidați – 407 din seriile anterioare).

Examenul este organizat în 15 centre de examen.

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 4076 de candidați, dintre care 3477 din promoția curentă, respectiv 599 candidați din promoțiile anterioare. 

Pentru 30 de candidați sunt asigurate condiții speciale de egalizare a șanselor conform Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023. 

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 3 iulie (până la ora 12:00). Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 iulie.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. 

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. 

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. 

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. 

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • Recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,

Profesor Nicoleta Litoiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *