AJOFM Dolj, măsuri active pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă

0

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei județene pentru ocuparea forţei de muncă beneficiază de stimulente financiare prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Completarea veniturilor salariale ale angajaților:

  1. Prin acordarea 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomajprevăzut deart.72 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare persoanlor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj, potrivit legii, şi care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii.

CONDIŢII DE ACORDARE:

  • Angajarea să fie cu normă întreagă, conform prevederilor legale
  • Încadrarea în muncă să fie pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată mai mare de 12 luni
  •  Persoanele se încadrează la angajatori cu care nu au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani
  1. Prima de inserție prevăzută de art.731din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare se acordă absolvenţiilor instituţiilor de învăţământ şi absolvenţilor şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare la data încadrării.

Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel:

a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare 

Prima de inserţie se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

– La data absolvirii studiilor absolventul nu are raport de muncă sau de serviciu

– Absolventul este înregistrat în evidenţele agenţiei în termen de 60 zile de la absolvire

– Încadrarea în muncă a absolventului este în termen de 60 zile de la data absolvirii, ulterior înregistrării la agenţie

– Nu a mai fost angajat după data absolvirii studiilor la un alt angajator

– Angajarea este cu normă întreagă, conform prevederilor legale şi pe o perioadă mai mare de 12 luni

– Absolventul se încadrează la angajator cu care nu a fost în raport de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani

– Absolventul se încadrează  la angajatori care nu au obligaţia, potrivit legii, de a-l angaja.

3. Prima de activareprevăzută de art.732 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare se va acorda șomerilor  înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.

Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Prima de activare se acordă persoanei care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  •   Este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de cel puțin 30 de zile  şi nu beneficiează de indemnizaţie de şomaj
  •  S-a angajat cu normă întreagă, pentru o perioadă  mai mare de 3 luni
  •   În ultimele 12 luni anterioare angajării nu a lucrat la acel angajator
  •   Nu a beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni.

Prima de activare se acordă în două tranşe, astfel:

a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Alte informații privind acordarea primelor de mobilitate sunt afişate pe site-ul instituției www.anofm.ro/AJOFM Dolj, secțiunea Persoane fizice/Stimulente pentru ocupare acordate persoanelor înregistrate.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *