Luna mai – luna promovării economiei sociale

0

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate, la nivel național.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Rezultate obținute la nivelul judeţului Dolj în anul 2022

  • acordarea de ajutoare materiale copiilor membrilor care frecventează cursuri școlare;
  • s-a făcut educație financiară la elevi, au vizionat filme de educație financiară;
  • s-au organizat cursuri de educație financiară pentru angajați;
  • îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea ocupării în cadrul firmelor, prin accesare de fonduri europene, în vederea susținerii structurii de economie socială înființate;
  • s-au urmărit potențiale finanțări pentru sprijinul economiei sociale în cadrul P.O.C.U., respectiv, „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială” aferent Obiectivului Specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă“;

– suportarea cheltuielilor cu excursiile organizate de şcoală;

– elevii au primit sfaturi referitoare la alimentaţia sănătoasă (de la specialişti în domeniu) şi produse ce reprezintă alternative sănătoase la dulciurile din comerţ;

– insertia pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi anume trei persoane aflate în incapacitatea de a se susţine financiar şi o persoană provenita din

centrul de plasament;

– sponsorizări;

‐ s-au încheiat parteneriate/protocoale/contracte, pentru atingerea scopului social;

-pentru persoane aflate în dificultate, au pregătit și distribuit pachete cu alimente și dulciuri;

– pachete cu alimente de bază pentru persoanele din grupurile vulnerabile;

– achiziţionare echipamente şi materie primă;

– au fost obţinute venituri în suma de 1000 lei din organizarea de workhopuri culinare tematice;

– organizare cursuri de pregatire profesională;

– se oferă gratuit servicii fotografice şi albume  foto;

– s-au donat în preajma sărbătorilor, pentru copii, haine, dulciuri, jucării;

– susținerea cu materiale școlare a copiilor din grupurile vulnerabile;

– donații cu rechizite școlare si cadouri pentru copiii din comunele din judetul Dolj;

– donații constând in articole vestimentare și bunuri alimentare;

– donații în bani.

La nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj sunt atestate, pană la această dată, un număr de 139 de întreprinderi sociale și 2 întreprinderi sociale de inserție. În anul 2022 un număr de 13 atestate sociale au fost acreditate. Până la această data în județul Dolj se află 133 de întreprinderi sociale cu atestat valabil.

        Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *