Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 12 mai 2023

0

  1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂPROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surseregenerabile de energie
  1. ANALIZEANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare,prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:https://bit.ly/3IZ02nq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *