Strategia Națională pentru Sport a fost aprobată de Guvernul României

0

În cadrul ședinței de astăzi, 10 mai, Guvernul României a aprobat „Strategia Națională pentru Sport 2023-2032”, proiect inițiat de Ministerul Sportului, care poziționează sportul ca prioritate națională și stabilește viziunea de dezvoltare și direcțiile majore pentru următorul deceniu.

Ziua de astăzi este una istorică pentru sportul românesc, un punct de referință care îi va determina viitorul într-o manieră profund reformatoare. Strategia Națională pentru Sport a fost aprobată de Guvernul României și aș vrea să mulțumesc încă o dată pentru sprijinul guvernamental primit de-a lungul acestui întreg proces!

Strategia Națională pentru Sport este rețeta de succes care stabilește viziunea de dezvoltare și direcțiile majore ale sportului românesc până în anul 2032. Poate că nu vom ajunge niciodată în situația de a avea bugete similare unor țări precum Australia, Marea Britanie, Franța sau Statele Unite, însă cu un sistem decent, simplu, pe înțelesul tuturor, vom putea fi iarăși competitivi. Milioanele altor state sunt, la noi, în valoarea copiilor noștri. Pentru istoria sa în sportul mondial, România merită un sistem prin care să putem redeveni competitivi. Nadia Comăneci, Ivan Patzaichin, Gheorghe Hagi, Iolanda Balaș, Lia Manoliu, Gabriela Szabo, Ilie Năstase, David Popovici sunt legende care ne-au demonstrat că se poate. Prin rezultatele sale în sport, România va fi o țară respectată și apreciată.(Eduard Novak – Ministrul Sportului)

Strategia Națională pentru Sport 2022-2032 reprezintă documentul cadru care stabilește viziunea de dezvoltare și direcțiile majore, având ca funcție principală direcționarea și coagularea tuturor eforturilor, resurselor și acțiunilor întreprinse într-o direcție coerentă, care să poziționeze sportul ca o prioritate națională.

Factorii strategici cheie, respectiv pilonii de dezvoltare ai Strategiei Naționale pentru Sport, suntsportul comunitar, sportul în educație și sportul de performanță.

Printre cele 70 de Obiective Strategice pentru Sportul din România, care trebuie implementate în decurs de 10 ani, menționăm:

 • Prioritizarea sporturilor olimpice de tradiție, care au adus performanțe României
 • Crearea unui sistem sportiv piramidal transparent, predictibil, axat în special pe aceste sporturi prioritare 
 • Descentralizarea structurilor și bazelor sportive din structurile de stat
 • Finanțarea federațiilor prioritare în baza unor strategii pe termen lung, cu obiective finale la Jocurile Olimpice și Paralimpice, dar și cu obiective intermediare
 • Crearea unui sistem în care sportivii de perfomanță să se poată antrena în cele mai bune condiții, cu accent pe conceptul de pregătire centralizată controlată, construit în jurul unor centre regionale de excelență sau olimpice (6 de vară și 3 de iarnă), care vor putea funcționa pentru sporturile prioritare și voi fi independente.
 • Strategia de infrastructură, care să se axeze tot pe ideea dezvoltării sporturilor prioritare
 • Investiții prin programe guvernamentale pentru crearea de noi activități, pentru a da viață bazelor sportive
 • Elaborarea sistemul de specializare a antrenorilor, ca parte integrantă în Legea Sportului
 • Noua Lege a Sportului, care să vină în sprijinul dezvoltării sporturilor și să asigure stabilitate
 • Crearea unui sistem în care foștii sportivi de performanță să aibă prioritate la reîntoarcerea în sistemul sportiv.

Printre măsurile și acțiunile prioritare în sportul de performanță:

 • Noua Lege a Sportului
 • Integrarea Ministerului Sportului în noua arhitectură instituțională, cu rol de reglementare, coordonare și control în domeniul sportului
 • Realizarea unei clasificări a sporturilor în relație cu cei trei factori strategici cheie
 • Continuarea procesului de descentralizare, în colaborare cu autoritățile locale
 • Dezvoltarea unui program național de investiții în infrastructura sportivă pentru următorii 10 ani
 • Dezvoltarea unui program național – RESURSA UMANĂ PERFORMANTĂ – axat pe resursa umană din sport (antrenori, sportivi, staff tehnic – sistemul de carieră, remunerația etc.)

Sporturile individuale prioritare de interes național, conform Strategiei Naționale pentru Sport 2022-2032, vor fi:canotaj, judo, tenis de masă, haltere, lupte, natație și pentatlon modern, scrimă, ciclism, box, kaiac-canoe, atletism, gimnastică, iar cele de echipă: fotbal, baschet, handbal, rugby, volei, polo și hochei pe gheață.

Se urmărește, de asemenea, adoptarea unui Pact Național pentru Sport, sub egida unei coaliții politice și instituționale ample. Acest Pact poate recunoaște rolul major al sportului la nivel național, principii, priorități și obiective strategice ce se urmăresc dincolo de schimbările electorale și politice.

În perioada imediat următoare, va fi supus aprobării Guvernului un proiect de Memorandum care să stea la baza demersului de elaborare a unei noi legi a sportului, printr-un amplu proces de colaborare interinstituțională, cu specialiști din mai multe ministere, precum și cu o largă consultare a tuturor actorilor relevanți din domeniul sportului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *