A fost avizat Planul de Management al Riscului la Inundaţii aferent Administraţiei Bazinale de Apă Jiu

0

Reuniți în ședința Comitetul de Bazin Jiu-Dunăre, membrii cu drept de vot au avizat Planului de Management al Riscului la Inundaţii-Ciclul 2-Sinteza Naţională şi Planul de Management al Riscului la Inundaţii aferent Administraţiei Bazinale de Apă Jiu  şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României, corespunzător implementării Ciclului II al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului de inundaţii.

Ședință a avut loc în format online la sediul

Membrii Comitetului au avizat favorabil Planul de Management al Riscului la Inundaţii-Ciclul 2-Sinteza Naţională şi Planul de Management al Riscului la Inundaţii aferent Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, după ce a fost dezbătutut și analizat îndeaproape mai bine de șase luni.

Proiectul urmărește gestionarea eficientă a inundațiilor prin colaborarea instituțiilor publice, a sectorului privat, a societății civile și cetățenilor, reactualizarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații și elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații.

Acest document constituie una din componentele de gestionare cantitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru diminuarea efectelor potențiale negative ale inundațiilor privind sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, prin măsuri structurale și nestructurale.

Obiectivul principal al Planurilor de Management al Riscului la Inundații îl reprezintă diminuarea consecințelor negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, activitatea economică, mediu și patrimoniul cultural prin rezultatul sinergiei măsurilor de prevenire, protecție, pregătire, a celor de management a situațiilor de urgență și a măsurilor întreprinse post inundații (reconstrucție / refacere și evaluare).

Planurile de Management al Riscului la Inundații au în vedere toate aspectele managementului riscului la inundații, cu accent pe prevenire, protecție, pregătire, refacere și evaluare şi luând în considerare caracteristicile bazinului sau subbazinului hidrografic, inclusiv prognoza inundațiilor şi sistemele de avertizare timpurie.

Scopul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundații Ciclul II este acela de a gestiona și reduce riscul la inundații pentru populație, economie, mediu și patrimoniu cultural, contribuind, în același timp, la atingerea obiectivelor de îmbunătățire/conservare a calității corpurilor de apă și habitatelor naturale, faunei şi florei sălbatice.

Comitetul de Bazin înlesnește colaborarea eficientă, privind gospodărirea resurselor de apă ale bazinului hidrografic, a autorităților bazinale de gospodărire a apelor cu instituțiile administrației publice locale, cu utilizatorii din bazinul respectiv, cu beneficiarii serviciilor publice de gospodărire a apelor și cu organizațiile non-guvernamentale locale.

Compartimetul Relații cu Presa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *