Măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă pentru șomeri

0

Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se poate realiza prin acordarea măsurilor de natura serviciilor (informare și consiliere profesională, mediere pentru  identificarea unui loc de muncă, formare profesională), dar și  prin acordarea unor stimulente financiare cum ar fi:

  • 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzută de art.72 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, persoanele  cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj, potrivit legii, şi care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj

CONDIŢII DE ACORDARE:

  • Angajarea să fie cu normă întreagă, conform prevederilor legale
  • Încadrarea în muncă să fie pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată mai mare de 12 luni
  •  Persoanele se încadrează la angajatori cu care nu au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani

   ACTE NECESARE:

  • Cerere conform model – Anexa nr. 10 la norme
  • Contractul de muncă sau decizie de numire, în copie
  • Document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă
  • Adeverinţă emisă de angajator din care să rezulte că de la data angajării şi până

la sfârşitul primei luni calendaristice de la anagajare,  persoana angajată a desfăşurat activitate conform contractului  individual de muncă încheiat.

Documentele se depun personal la sediul agenţiei.

Persoanele interesate pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/AJOFM DOLJ/Persoane fizice/Stimulente pentru ocupare acordate persoanelor inregistrate in evidentele ANOFM/ Completarea veniturilor salariale ale angajatilor care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de somaj.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *