Statistica şomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj în luna FEBRUARIE 2023

0

La sfârșitul lunii februarie 2023, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de7,54% corespunzătoare unui număr total de 16.957 şomeri, din care 7.333 femei.

Din totalul de 16.957 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 1.585 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 15.372 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 14.685 șomeri provin din mediul rural și 2.272 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la februarie  2023
Total16.957
< 25 ani2.132
între 25-291.385
între 30-392.492
între 40-494.247
între 50-553.565
peste 55 ani3.136

Șomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (41 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (33 %), iar 18 % au absolvit învăţământ liceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1 %.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *