Dezinsecție terestră pe domeniul public, în perioada 03.05 – 31.05.2023

0


SC Salubritate Craiova SRL desfășoară, începând cu data de 03.05.2023, prima etapă de dezinsecție
prin pulverizare terestră a insecticidelor pe domeniul public, intervenție ce are ca scop combaterea
insectelor dăunătoare. Echipele care acționează la nivelul Municipiului Craiova vor efectua, în noaptea
de 03.05.2023 spre 04.05.2023 operațiunea de larvicidare pe suprafețele lacurilor din Municipiul
Craiova, urmând ca, în noaptea de 04.05.2023 spre 05.05.2023 să procedeze la dezinsecția spațiilor verzi
din Parcul Nicolae Romanescu și din zonele adiacente. În noaptea următoare, va fi efectuată intervenția
în Parcul Tineretului. Dezinsecția pe spațiile verzi din cartierele Municipiului Craiova va fi demarată în
noaptea de 05.05.2023 spre 06.05.2023, aceasta urmând să se desfășoare în funcție de condițiile
meteorologice existente.
Produsele biocide folosite în cadrul acestei intervenții sunt Vectobac WG și Solfac Trio EC140 NF
aflate în grupa a III-a de toxicitate in concentratiile recomandate de producator și avizate de Ministerul
Sănătății,.
Suprafața totală pe care va avea loc dezinsecția este de aproximativ 800 hectare reprezentand
spatiile verzi din Municipiul Craiova.
Reamintim proprietarilor de terenuri, agenților economici, instituțiilor publice și asociațiilor de
proprietari din municipiul Craiova că, potrivit art. 109 din Regulamentul privind desfășurarea
activităților de salubrizare, au obligația de a realiza dezinsecția în spațiile deținute cu orice titlu.
Frecvența intervenției este prevăzută la art. 105:
“-(1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:
a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune;
b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale
clădirilor.
(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută:
a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil
nealimentar, instituțiilor publice și spațiile comune închise ale clădirilor;
b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil
alimentar și ale unităților sanitare;
c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință”.
Recomandăm pe cât posibil evitarea deplasărilor în timpul operațiunii și după încheierea acesteia
în zonele mai sus menționate care urmează a fi tratate.
Reamintim apicultorilor că, în intervalul menționat, trebuie să ia măsurile necesare pentru
protejarea albinelor.
Compartiment
Relații cu publicul și mass-media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *