Ringo Dămureanu – AUR: Decontarea navetei în primării, la un pas de legiferare – noua păcăleală electorală, de… Aprilie, pentru bugetari

0

            Plenul Camerei Deputaților va avea de aprobat săptămâna viitoare un proiect controversat, vizând decontarea navetei în primării. Asta după ce, miercuri, Comisia de Muncă a aprobat un raport favorabil în acest sens, cu votul deputaților PNL, PSD și UDMR, dar criticat de Opoziție. O hotârâre de Guvern interzice însă acest lucru, dar deputații Puterii au trecut peste aceste prevederi, la cererea reprezentanților primarilor.

            Inițiativa a fost introdusă în Parlament în anul 2022, motivată de ”introducerea posibilității” autorităților locale din mediul rural de a cuprinde în bugetele locale sume destinate decontării navetei funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului.

            PROIECT PROFUND DISCRIMINATORIU ȘI COMPLET NELEGAL

            Proiectul contravine Constituției, care prevede egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților, fără privilegii și fără discriminări, deoarece nu se adresează întregii Administrații publice, exemplu: administrația centrală, serviciile deconcentrate, consiliile județene sau instituțiile subordonate acestora.

            Inițiativa se adresează doar funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primării, cu toate că în aceste instituții mai lucrează și personal contractual din cadrul altor familii ocupaționale, precum ”Sănătate și asistență socială”, exemplu: asistenții medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenți sociali, sau ”Cultură”, exemplu: bibliotecari, muzeografi.

            Norma introdusă nu va avea un caracter imperativ, ci va lăsa din nou la mâna autorităților locale dacă să aprobe sau nu astfel de cheltuieli, precum și cuantumul acestora. Abuzuri după abuzuri, după ce, din 2017 până astăzi inclusiv salarizarea acestor categorii de personal din primării este lăsată, prin lege, exclusiv la voința autorităților publice locale: primari și consilii locale.

            Consiliul Economic și Social a analizat proiectul de lege și a acordat un aviz favorabil din partea sindicală și a organizațiilor societății civile, în schimb, reprezentanții părții patronale au votat pentru avizarea nevaforabilă, apreciind că acest proiect va exercita o presiune suplimentară asupra bugetului general consolidat, care poate determina efecte negative la nivelul economiei, dar și din cauza faptului că nu sunt precizate sursele de finanțare necesare unei astfel de măsuri.

            Consiliul Legislativ a emis un aviz favorabil, cu precizarea că nu se poate pronunța asupra oportunității acestei soluții legislative, dar a criticat dur inițiativa, observând că lipsește solicitarea unei informări din partea Guvernului, conform Art. 111 alin. (1) din Constituție, dar și întocmirea unei fișe financiare, conform Art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 și Art. 21 din Legea 69/2010, rep. S-a constatat că nu sunt prezentate informații cu privire la impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung, pe 5 ani.

            Lipsind fișa financiară, conform Curții Constituționale – Decizia 331/2019, se trage concluzia că s-a avut în vedere o sursă de finanțare incertă, lipsită de un caracter obiectiv și efectiv, nefiind așadar reală.

            Singurii care s-au bucurat necondiționat de inițiativă și s-au pronunțat favorabil au fost reprezentanții primarilor, Asociația Comunelor din România apreciind proiectul ca pe un ”factor motivațional pentru stimularea” performanțelor profesionale, dar și pentru atragerea resursei umane.

            COMISIA DE MUNCĂ, VOT PE REPEDE ÎNAINTE

            Proiectul a fost inclus ca punct suplimentar pe ordinea de zi a ședinței Comisiei de Muncă. Practic, deputații membri ai comisiei au aflat la fața locului de proiect, fără posibilitatea de a-l amenda în scris.

            Pentru a complini lipsa informațiilor privind impactul financiar pe termen scurt, deputații Puterii au aprobat ca prevederea legală să se aplice abia după 1 ianuarie 2024, posibil luând în calcul eventuale alegeri anticipate la finele anului 2023, pentru care o astfel de lege ar fi o bună promisiune electorală.

            Deputatul de Dolj, Ringo Dămureanu, membru al Comisiei de Muncă, a cerut modificarea inițiativei, astfel încât să prevină abuzurile, din orice parte ar veni. Pentru lucrătorii care deja lucrează în primării, s-a cerut ca legea să se aplice doar celor care anterior publicării legii aveau domiciliul în alte localități, așa încât să nu se profite nejustificat de prevederile legii de cei care au domiciliul în localitate, dar l-ar putea schimba imediat după intrarea în vigoare a legii. La fel, și pentru lucrătorii care se vor angaja, s-a cerut ca legea să se aplice doar celor care anterior scoaterii postului la concurs aveau domiciliul în alte localități, însă majoritatea a decis prin vot să respingă aceste amendamente, care ar fi dat claritate prevederii legale.

            Un abuz pe care l-ar putea face angajatorii în aplicarea acestei legi ar fi acela de a nu prevedea sume pentru aplicarea nediscriminatorie a prevederii legale, așa cum au procedat până în prezent cu stabilirea salariilor în primării sau cu aprobarea sumelor necesare acordării voucherelor de vacanță.

            La rândul lor, persoanele angajate agreate de primari ar putea abuza de prevederile legale, cu concursul șefilor din primării, în sensul că și-ar putea stabili domiciliul în localități situate la distanţe mai mari de 50 km de locul de muncă și vor justifica ulterior că nu se pot înapoia la sfârşitul zilei de lucru pentru a beneficia, în plus, și de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, dar și de o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în baza prevederilor legale privind delegarea şi detaşarea în altă localitate, în interesul serviciului.

            Din aceste motive, reprezentanții Opoziției nu au votat proiectul legislativ.

Guvernul extremist PSD-PNL-UDMR pregătește privatizarea

a tot ce mai are statul român în proprietate

            În Comisia Economică din Camera Deputaților, cameră decizională, coaliția guvernamentală PSD – PNL – UDMR a amânat și în această săptămână dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin care Guvernul condus de Generalul extremist Nicolae Ciucă dorește să înstrăineze și ultimele bogății ale României.

            Nu au avut curaj să intre în dezbaterile pe fond, în condițiile în care atenția presei și a întregii opinii publice era orientată pe acest subiect de o maximă importanță.

            Parlamentarii AUR veghează cu mare atenție la dezbaterea pe această temă.

            Acest proiect legislativ vine în contradicție cu Constituția României, Art. 136.

            Guvernanții nu trebuie să uite că proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin Constituție şi aparţine Statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

            Toate bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

            Guvernul extremistului general Nicolae Ciucă uită că bunurile proprietate publică sunt inalienabile, în condiţiile legii organice, ele putând fi date DOAR în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică. Acestea sunt prevederile Constituției noastre, pe care Guvernul Ciucă și Coaliția le sfidează.

            În planul diabolic al acestora, în următoarea perioadă, urmează să fie privatizate Salrom, Romsilva, Hidroelectrica și alte… 237 de regii! Dacă acest proiect legislativ va trece de Parlament, va permite privatizarea tuturor bunurilor publice din România.

            Guvernul extremist face ca orice a mai rămas în proprietatea Statului român să fie dat la străini, să intre în proprietatea privată.

            AUR a fost în Parlament și în stradă alături de pădurari, atrăgând atenția asupra modului în care jumătate din pădurile din România vor merge către mediul privat pentru că așa apare inclus în PNRR, la pachet cu renunțarea la rezervele de grafit și de magneziu, prin Strategia națională pentru resurse minerale neenergetice, pentru perioada 2023 – 2035 adoptată de Guvernul României.

            Este un tun uriaș care se pregătește la adresa avuției noastre naționale, pe care îl dă extremistul Ciucă, împreună cu Ciolacu și Iohannis. Este, practic, privatizarea a tot ce a mai rămas de stat în România, printr-o lege împotriva interesului național legitim!

            AUR se va opune din răsputeri acestui demers antinațional, făcut de un guvern extremist împotriva independenței și securității noastre energetice și economice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *