Inspectoratul Școlar Județean Dolj va fi gazda etapei naționale a Olimpiadei Naționale de Matematică (clasele IX-XII), ediția a LXXIII-a

0

În perioada 10 – 14 aprilie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Dolj va fi gazda etapei naționale a Olimpiadei Naționale de Matematică (clasele IX-XII), ediția a LXXIII-a, eveniment ce va reuni 471 elevi și cadre didactice din întreaga țară (366 elevi, 44 profesori însoțitori și 61 membri Comisia Centrală).

Luni, 10.04.2023, ora 17:00, la Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova (Strada Vasile Alecsandri nr. 91), va avea loc Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Matematică.

La acest evenimentvor participa reprezentanți ai Ministerului Educației, ai autorităților județene și locale, ai partenerilor educaționali, sponsori, elevi, părinți, precum și directori ai unităților de învățământ preuniversitar.

În cadrul etapei naționale a Olimpiadei Naționale de Matematică se susține o singură probă scrisă cu durata de 4 ore ce se va desfășura la Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova.

Etapa națională constă într-o probă scrisă, cu 4 probleme, pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor. Subiectele pentru etapa națională sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a ONM și de Comitetul Științific al ONM din cadrul SSMR (Societatea de Științe Matematice din România), cu respectarea Metodologia-cadru de organizare a olimpiadelor și concursurilor școlare. Traducerea subiectelor în limbile minorităților naționale se face de către același grup de lucru.

În vederea selecției elevilor care vor reprezenta România la Olimpiada Internațională de Matematică, respectiv la Olimpiada Balcanică de Matematică, se constituie loturile lărgite de seniori, formate din aproximativ 25 de elevi, respectiv loturile restrânse de seniori, formate din aproximativ 15 elevi.

Numărul probelor de baraj ce trebuie susținute, structura probelor și subiectele, modul de evaluare și notare, precum și modalitatea de organizare a probelor de baraj sunt stabilite de Comitetul Științific al ONM din cadrul SSMR și vor fi comunicate participanților după susținerea probei din cadrul etapei naționale a ONM, prin afișare pe site-ul SSMR.

 Loturile lărgite de seniori se constituie în urma unei probe scrise, numită primul baraj de selecție, organizată după finalizarea etapei naționale, joi, 13 aprilie 2023.

Calificarea elevilor în loturile lărgite de seniori, se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la primul baraj de selecție pentru seniori.

Calificarea elevilor în loturile restrânse de seniori, precum și calificarea elevilor în echipele naționale care vor reprezenta România la concursurile internaționale de matematică se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate obținute la probele de baraj, ținându-se seama și de participarea activă la stagiile de pregătire a loturilor naționale, de subiectele rezolvate complet și de modul de redactare a soluțiilor, pe parcursul barajelor de calificare.

Menționăm că șase elevi din Județul Dolj (trei elevi de la Colegiul Național ”Carol I” și trei elevi de la Colegiul Național ”Frații Buzești”)vor participa la această etapă a Olimpiadei Naționale de Matematică.

Vineri, 14.04.2023, ora 09:30, la Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova (Strada Vasile Alecsandri nr. 91), va avea loc Festivitatea de premiere a Olimpiadei Naționale de Matematică.

Vă aşteptăm cu drag să celebrăm performanţa la Craiova!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *