Informare privind prezența la proba scrisă de Matematică din cadrul Simulării Naționale a Evaluării Naționale (2023)

0

Marți, 21 martie, s-a desfășurat proba scrisă la Matematică din cadrul simulării naționale a EvaluăriiNaționale a absolvenților de clasa a VIII-a.

La nivelul județului Dolj au fost prezenți 4208candidați (85,11%).  Nu s-au prezentat la examen736 candidați din cei 4994 înscriși.

Comunicarea rezultatelor va avea loc în data de 29 martie.

Rezultatele obținute la simulare nu vor fi publice.Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,Profesor Nicoleta Litoiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *