Conferințe la Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova

0

Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova continuă seria manifestărilor înscrise în cadrul proiectului cultural-educativ Mediul și Universul, cu conferințele PROIECTE DE CONSERVARE A BIODIVERSITĂȚII ACVATICE PROMOVATE DE ABA JIU și EVOLUȚII CLIMATICE ÎN OLTENIA ÎN ULTIMUL DECENIU (2013-2022), o serie de videoproiecții susținute de dr. ing. Daniela Liana Dudău de la Compartimentul Relații Transfrontaliere, Administrația Bazinală de Apă Jiu și de profesor dr. asociat Ion Marinică de la Departamentul de Fizică din cadrul Facultăţii de Științe a Universităţii din Craiova.

Este o lecție interdisciplinară cu tematici vizând noțiuni de hidrobiologie și meteorologie, respectiv:

– cunoașterea particularităților structural-funcționale ale ecosistemelor din sectorul românesc al Dunării (compoziția fizico-chimică a apei și sedimentelor, populațiile planctonice și bentonice);

– conservarea și protecția biodiversității acvatice și ripariene pentru corpuri de apă desemnate pentru râul Jiu, fluviul Dunărea (sectorul Drobeta Turnu Severin – Corabia) și afluenții acestora în concordanță cu Directiva Cadru a Uniunii Europene;

– analiza statistică a mediilor lunare de temperatură în ultimul deceniu, variabilitatea climatică din iernile calde pe baza regimului termic şi pluviometric, efectele asupra mediului ambiant şi biotopurilor, schimbările survenite în regimul precipitațiilor din Oltenia.

Monitorizarea biodiversității ecosistemelor acvatice are o importanță deosebită în contextul global al dispariției a numeroase specii de microorganisme, plante și animale ca urmare a activității umane, industriale și a schimbărilor climatice.

Evenimentele climatice extreme, inclusiv valurile de căldură, perioadele de secetă şi de inundaţii sunt preconizate a deveni mai frecvente şi mai intense. Aceasta determină un impact major asupra ecosistemelor naturale, a sănătăţii umane şi a resurselor de apă.

Din istoricul observațiilor climatice s-a constatat că anul 2005 a marcat înregistrarea primei cantități anuale de precipitații ≥ 1000 l/m2 în arealul cu altitudine joasă a Olteniei (Craiova 1085 l/m2). Apoi anul 2014 a consemnat recorduri pluviometrice anuale de peste 1000 l/m2 la majoritatea stațiilor meteorologice din arealul Olteniei, marcând o schimbare esențială a acestui regim.

Schimbările climatice, cererea tot mai mare de resurse de apă din agricultură, industrie, precum şi poluarea în creştere în multe domenii duc la accelerarea apariţiei unei crize de apă care poate fi abordată şi rezolvată doar prin politici şi planificare globală la nivel regional și internațional.

La manifestare vor participa elevii Colegiului Ștefan Odobleja îndrumați de prof. de geografie și director Ramona Giurcă, prof. de chimie Mihaela Ionică și prof. de fizică Aurel Babalean, Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova îndrumați de dr. ing. Dumitru Cristian Pătrașcu profesor de discipline tehnice și director, Sorin Petrișor Dumitrescuprofesor de matematică și director-adjunct, Sanda Filimon – prof. de discipline tehnice și coordonator de proiecte și programe educative, drd. Lavinia Crișu – prof. de geografie, Gabriela Elvira Andrei – prof. de biologie.

            Acţiunea coordonată de muzeograf dr. Olivia Cioboiu va avea loc joi, 23 martie, ora 12.00 la Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova și coincide cu perioada în care se desfășoară manifestări cultural-educative dedicate Zilei Mondiale a Apei și Meteorologiei (22-23 martie), sărbători internaţionale având ca obiectiv conștientizarea populaţiei privind resursele de apă şi gama de servicii pe care le furnizează în vederea creşterii economice și a managementului durabil al mediului, relația vreme-climă-apă în condițiile încălzirii globale.

            Campania din acest an desfășurată sub deviza „Să accelerăm schimbarea! Fiecare picătură contează!” are scopul de a explica rolul vital al apelor în sistemele de canalizare, agricultură, industrie, în revitalizarea și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *