Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează, în perioada 21 – 24 martie 2023, în salonul expozițional de la parterul instituției, expoziția de carte „Oltenia”.

Dintre cărțile expuse amintim:

Boierii din Oltenia în secolul al XIX-lea , dr. Mite Măneanu,  Drobeta-Turnu Severin,  Editura TipoRadical, [s.a.]

Oltenia, de la medieval la modernitate, Mite Măneanu, Craiova, Editura MJM, 2009,

Oltenia la 1877, Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuţă , Craiova , Editura Austrom, 1998,

Carte cu olteni şi cu neolteni care au consacrat Oltenia oltenilor, Ilie Purcaru, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1988,

Oltenia azi, Vasile Cucu, Bucureşti, Societatea pentru Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii, 1961,

Oltenia, geografie istorică în hărţile secolului XVIII-lea , dr. Ana Toşa Turdeanu, Coperta, Victor Pîrlac, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1975,

Oltenia şi Unirea Principatelor, Luchian Deaconu, Otilia Gherghe, Craiova, Editura Aius, 1999,

Bordeiul în Oltenia – schiţă antropogeografică, Plopşor, Bucureşti, Imprimeria Fundaţiei Culturale, 1923,

Oltenia : evoluție social-istorică și patrimoniu cultural = Oltenia : historical-social evolution and cultural heritage, Studiu introductiv Ioan-Aurel Pop , Craiova, Editura Sitech, 2019.

                 Volumele expuse fac parte din fondul de carte al secție Depozit General și Săli de lectură.

Biroul de Presă al BiblioteciiJudețeneAlexandrușiAristia Aman”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *