Informații utile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri neindemnizați

0

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj reamintește persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă faptul că documentele în vederea înregistrării în evindeța A.J.O.F.M. Dolj sau a prelungirii valabilității dosarului de șomer neidemnizat în cazul persoanelor beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001trebuie să seprezinte personal la sediulAgenției Locale Craiova sau la punctele de lucru din județ.

În conformitate cu prevederile art.7, alin. (1) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat trebuie să fie înregistrate în evidenţa agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă,să nu refuze un loc de muncă ori participarea la serviciile de formare profesională, iar în cazul neîncadrării în muncă, să reînnoiască cererea la 6 luni.

Având în vedere cele menționate mai sus, toatepersoanelor beneficiare de venit minim garantatcare doresc prelungirea valabilității dosarului de şomer neidemnizat (persoană aflată  în căutarea unui loc de muncă)sau înregistrarea în evidenţa agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncătrebuie să seprezinte personal la sediulAgenției Locale Craiova sau la punctele de lucru din județ.

Menționăm că pentru prelungirea valabilității dosarului de şomer neidemnizat (persoană aflată  în căutarea unui loc de muncă) persoanele beneficiare trebuie să se prezinte, anterior datei de expirare a dosarului,cu următoarele documente:

-cerere prin care solicită prelungirea valabilitătii dosarului de şomer neidemnizat (persoană aflată în căutarea unui loc de muncă);

-copie carte de identitate.

În cazul dosarelor noi,pentru înregistrarea în evidenţa agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă,persoanele apte de muncă trebuie să prezinte următoarele documente:

-Cerere prin care solicită înregistrarea în evidența A.J.O.F.M. Dolj;

-Carte de identitate – copie;

-Act studii – copie;

-Declaraţie pe propria răspundere referitoare la starea de sănătate;

-Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;

-Curriculum vitae

Date de contact:Agenția Locală Craiova

Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 13A

Nr. telefon: 0251.306.100

e-mail:ajofm.dj@anofm.gov.ro

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *