Peste 15.000 de imobile din comuna Maglavit, județul Dolj, au fost măsurate și urmează să fie intabulate

0

Rezultatele lucrărilor de cadastru, desfășurate în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, vor fi afișate marți, 14 martie 2023, atât la sediul primăriei comunei Maglavit, cât și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile calendaristice pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.  
În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților la nivelul unități administrativ – teritoriale (UAT), în comuna Maglavit din județul Dolj au fost identificate 15.213 de imobile, cu suprafața totală de 9.896,4255 de hectare. Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni.
Marți, 07 martie 2023, inginerul șef al O.C.P.I. Dolj, Ionuț Alexandru POPESCU, șeful Biroului Înregistrare Sistematică, Ana Maria PITĂROIU, primarul comunei MAGLAVIT, Marius Iosif MUREȘAN și reprezentanții prestatorului lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor au participat la un eveniment de informare a cetățenilor din comună privind publicarea documentelor tehnice.
„În comuna Maglavit, lucrările de cadastru general au început în anul 2021, fiind cea de-a cincea  comună din județ cadastrată integral din bani europeni, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. În total, 31 de comune din județul Dolj beneficiază de fonduri externe nerambursabile, prin POR, pentru realizarea cadastrului. La nivelul județului Dolj au fost înregistrate gratuit în evidențele de cadastru și carte funciară 375.364 de imobile, fără costuri pentru proprietari.”, a precizat inginerul șef al O.C.P.I. Dolj, Ionuț Alexandru POPESCU.
Din totalul de 111 de UAT-uri din județul Dolj, opt au fost cadastrate (Drănic, Mischii, Goicea, Coțofenii din Dos, Brădești, Pielești, Dioști, Giurgița), iar în alte 96 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre PNCCF și despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *