Proiectul„HERCULES”– peste 17000 de copii participanți în primele trei ediții

0

București28.02.2023Proiectul“HERCULES”,inițiat de MinisterulSportuluiînvaraanului 2022 șidestinatatrageriicopiilorcătre sport,a ajuns la 5600 de copii din toatățarala cea de-a treiaediție. Interesultot mairidicatpentruvacanțaactivăa dus la o creștere anumărulde participanți.

Proiectuloferăelevilor cu vârsteîntre 6 și 15 ani cursurigratuite de inițiereîndiferite discipline, pe duratavacanțelorșcolare, cu obiectivulprincipal de a-ideprinde cu practicareasportului, pentru a fi maisănătoși, darși de a-iaducemaiaproape de performanță.

Organizatoriiurmărescsă ledeschidăinteresulpentrupracticareadiferitelor discipline șisăstimulezelegitimarea lorîncadrulcluburilordepartamentale ale MinisteruluiSportuluisau al altorstructuri sportive de la nivel local.

“Vacanțăactivă Herculesaimplicat, prinjocșimișcare, copii din toatățara la cea de a treiaediție a sa. Ne dorimsăextindemîncontinuareproiectulșisăîmprietenim tot maimulțielevi cu sportulșimăbucursăvădcăinteresulpentruacestproiecteste tot mai mare.Prin Hercules putemcontribui la creștereabazei de selecțiepentrudiferitesporturi, darși la dezvoltareauneitineregenerațiimai active șimaisănătoase. Ei sunt viitorul!” a declaratEdurd Novak, ministrulSportului.

Proiectul se deruleazăprindirecțiilejudețene de sport din subordineaMinisteruluiSportului, elcrescând de la o ediție la alta, astfelcă la edițiaprezentă, care aavutalocat un buget de aproximativ 570.000 lei,au fost implicate toatecele 42 de direcții.

O situație comparativă pentru cele trei ediții ale Proiectului Hercules arată astfel:

Proiectul Hercules – editia a I: 25/07/2022 – 21/08/2022 (patrusăptămâni)

  • Direcțiijudețene de sport implicate: 33
  • Copiiînscriși: 6186

Proiectul Hercules – ediția a II-a: 24/10/2022 – 29/10/2022 (o săptămână)

  • Direcțiijudețene de sport implicate: 41
  • Copiiînscriși: 5232

Proiectul Hercules – ediția a III-a: 06-24/02/2023 (o săptămână – treiperioadediferite)

Calculelepreliminarearatăcăla celetreiediții de pânăacum au participatpeste 17.000 de copii la nivelulîntregiițări.

Conform noii structuri a anului școlar, această vacanță a fost una modulară, cu perioade diferite de desfășurare:douăjudețe au avut vacanță în a doua săptămână a lunii februarie, zece județe – în cea de a treia, iarrestul de douăzeci și nouă, alături de Municipiul București – în a patra săptămână a acestei luni.

Fiecare județ a avut propria ofertă de program, în raport cu resursele umane și facilitățile sportive existente la nivel local, fiind oferite cursuri de tenis de masă, taekwondo, natație, gimastică artistică și ritmică, karate, atletism, box, lupte greco-romane, mini rugby, fotbal, baschet, orientare, radio-orientare, handbal, șah, dans sportiv, judo, schi, hochei pe gheață, kempo, jiu-jitsu, darts, volei, scrimă, natație și handbal pentru copii cu nevoi speciale, arte marțiale, patinaj, tir cu arcul, badminton etc.

Cele mai solicitate cursuri au fost cele de natație, handbal, fotbal, baschet,  atletism, tenis de masă, volei și judo, dar și sporturile de iarnă, mai ales schiul, la nivelul județelor unde aceste cursuri au putut fi organizate.

Proiectulpresupunecolaborăriinstituționaleîncheiateîntredirecțiilejudețene de sport șidiferitestructuri de la nivel local, care susțin buna desfășurare a cursurilorșipregătirii, încondițiileuneideplinesiguranțe.

Resurselematerialenecesaredesfășurăriiînbunecondiții a proiectuluiau fostpuse la dispoziție de MinisterulSportului, care a alocatșidistribuitînacestsenscătredirecțiilesubordonatebugetuldestinatcheltuielilor de organizare.

Pentrurecompensareaentuziasmuluiși a dorinței de a face sport, precum și a participării active și dedicate la proiect, copiiiprimesctricourișișepciinscripționate cu logo-ulproiectului, darșimicisurprize, precum șidiplome de recunoaștere a meritelor sportive, care să le amintească de momentelefrumoase ale întâlnirii cu HERCULES.  

Locațiile de desfășurare a cursurilorșimodalitățile de înscriereau fostdisponibile pe platformacreatăînacest scop, la adresa: www.proiectulhercules.ro, darînscrieri s-au putut face șifizic, prinprezentareacelorinteresați la sediuldirecțiilorjudețene.  

Principalulcâștig al acestuiproiectrămânefamiliarizareacopiilor cu mișcareașiasociereaideii de sport cu distracția, astfelîncâtacestasădevină o alegerefirească, voluntară de petrecere a timpului liber.

“VreausăvămulțumescmultpentruinițiativășipentruorganizareaProiectului Hercules. Băiatul meu a participat la cursul de înotșibaschet. Felicităriși la câtmaimulteastfel de bucuriioferitecopiilor. Sincerăsăfiu, nu mi-aș fi permissaîlînscriu. O zi frumoasă!” (Gabriela Marin – mama luiRareșCiprian, din București)

ObiectiveleProiectului “HERCULES”:

  • Creșterea numărului de copii participanți la activitățile sportive desfășurate în cadrul structurilor de profil din România;
  • Creșterea gradului de participare la activități sportive pentru copiii cu oportunități reduse din punct de vedere socio-economic și cu dizabilități;
  • Creșterea numărului de evenimente și acțiuni cu caracter sportiv pentru copii, la nivel județean;
  • Stimularea activităților de voluntariat, ca instrument de susținere și promovare a structurilor sportive de la nivel local;
  • Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la beneficiile și oportunitățile de practicare a sportului în cadrul structurilor sportive;
  • Întărirea capacității structurilor sportive de a selecționa sportivi din rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani.

Ediția a III-a în imagini: https://we.tl/t-wNEOd1RNUa.

Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul – Ministerul Sportului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *