Dublă lansare de carte în foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu”

0

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin Muzeul Cărții și Exilului Românesc, în parteneriat cu Editura Universitaria din Craiova, organizează joi, 2 martie 2023, la ora 14.00, în foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu”, o dublă lansare de carte.

În cadrul acestui eveniment cultural vor fi lansate volumele:

  • Cealaltă aceeași cultură. Studii despre exilul românesc,volum semnat de Lucian Dindirică (coordonator), Matilda Breazu, Mihai Ciurea, Silviu Gongonea și Gabriel Nedelea.

Invitat – Cristina Gelep

Cealaltă aceeaşi este expresia feței șisuprafeței culturii române. Am riscat, prin alăturarea celordouă tipuri de pronume demonstrative – de diferențiere și deidentitate, un titlu ce poate părea contradictoriu. Este însă așanumai în măsura în care îl citim într-o logică a „terțuluiexclus”, dar una dintre marile lecții pe care le-am învățat de lacultura română din exil este tocmai aceea a terțului inclus, principiu pe care Basarab Nicolescu l-a pus la originea transdisciplinarității.Iată, așadar, un prim fel în care aceastăexperiență ne-a influențat modul de a concepe și de a neraporta la cultură”

Lucian Dindirică, O introducere în problematicile exilului cultural românesc

  • „O cercetare asupra poeziei românești neomoderniste”, autor Gabriel  Nedelea

La începutul stagiului doctoral am avut intuiția că poezia are un rol catalizator, de o mai mare sau mai mică însemnătate în funcție de practica și performanțele lecturii fiecărui cititor în parte, fi el amator sau profesionist. Aceasta a devenit pe parcurs o convingere, prin care mi-am justificat mie, în primul rând, iar în al doilea rând epistemologic, relevanța unor demersuri care descriu un segment de istorie literară. Coerent argumentate și bine articulate, descrierile analitice ale unor opere literare paradigmatice au noimă în planul cunoașterii și al dezvoltării spiritului critic, participă la înfăptuirea și securizarea autonomiei gândirii, la ieșirea din minorat – cum postulase, bunăoară, Kant, definind luminarea, și, în consecință, la construirea sensului.”- Gabriel Nedelea

Invitat – Silviu Gongonea

Biroul de Presă al BiblioteciiJudețeneAlexandrușiAristia Aman”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *