CÂRCEA –  un nou serviciu de evidență a persoanelor își începe activitatea

0

Vineri în data de 03.03.2023 la orele 1200, în localitatea CÂRCEA județul Dolj este programat să-și deschidă activitatea cu publicul al 63-lea Serviciu Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor, evenimentul având loc la sediul acestui serviciu situat în str. Aeroportului nr. 124.

 Cetățenii din această comună vor avea posibilitatea să depună cereri și să obțină acte de identitate  la sediul acestui serviciu, programul de lucru cu publicul fiind zilnic între orele 0800-1600.

Pentru cei interesați să obțină un act de identitate, îi informăm că trebuie să completeze o cerere pe care o pot procura de la ghișeu și să prezinte următoarele documente: actul de identitate vechi (dacă este cazul și dacă îl mai dețin), documentul cu care fac dovada spațiului de locuit, certificatul de naștere și suplimentar, când este cazul, certificatul de căsătorie, hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de divorț. În cazul copiilor minori care solicită un act de identitate este obligatoriu ca aceștia să fie însoțiți de unul dintre părinți sau de un alt reprezentant legal, când este cazul.

În situațiile când nu se pot prezenta toate documentele ce trebuie anexate la cerere, persoanele în cauză vor primi cărți de identitate provizorii, al căror termen de valabilitate este un an de zile.

Termenul de eliberare al cărților de identitate este de maxim 7 zile, iar cel de eliberare al cărților de identitate provizorii, este o zi.

Contravaloarea actului de identitate, 7 lei pentru cartea de identitate și  1 leu pentru cartea de identitate provizorie, se achită la casieria Primăriei Cârcea.

În cazul unor situații deosebite care necesită eliberarea în regim de urgență a cărții de identitate, persoanele se pot adresa telefonic (nr. telefon 0351 437 039) la Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj  din subordinea Consiliului Județean Dolj, pentru a se programa să depună cererea, eliberarea actului de identitate făcându-se în ziua următoare depunerii cererii.

Informații suplimentare pot fi solicitate la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cârcea – telefon: 0351434182 sau la Direcția Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj – e-mail: dpcep_dj@dj.e-adm.ro, tel: 0351 437 039, fax: 0251 421 624.

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIN STĂNICĂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *