Peste 5.300 de cărți funciare sunt eliberate gratuit, începând de astăzi, pentru proprietarii imobilelor din șapte comune din Dolj

0

Peste 5.300 de cărți funciare sunt eliberate gratuit, începând de astăzi, 22
februarie 2023, pentru proprietarii imobilelor din șapte unități administrativteritoriale (UAT) din județul Dolj, prin Programul național de cadastru și carte
funciară (PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost
finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj.
Cele 5.370 de noi cărți funciare au fost deschise pentru comunele Braloștița – 746
de imobile, Călărași – 1.689 de imobile, Galiciuica – 811 de imobile, Întorsura – 788 de
imobile, Pleșoi – 434 de imobile, Unirea – 535 de imobile și Vârtop – 367 de imobile.
Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au vizat o suprafață totală de
3.460,3301 de hectare și au fost finanțate din veniturile proprii ale ANCPI.


Noile cărți funciare au fost predate primarilor celor șapte UAT-uri de către
directorul OCPI Dolj, Alin Victor DUMITRESCU.
„Am început anul 2023 cu rezultate remarcabile, fiind deschise, gratuit, pentru
cetățeni un număr de 18.634 de noi cărți funciare. Sprijinul cetățenilor este extrem de
important pentru finalizarea lucrărilor în termenele legale. Totodată, participarea
activă a proprietarilor la acest proces reduce semnificativ atât numărul cererilor de
rectificare și al contestațiilor, cât și acțiunile deschise în instanță după finalizarea
lucrărilor și deschiderea cărților funciare, de către persoanele nemulțumite care nu au
participat la acest proces”, a precizat Alin Victor DUMITRESCU, directorul OCPI Dolj.
În prezent, din totalul de 111 de UAT-uri din județul Dolj, au fost cadastrate în
proporție de sută la sută opt unități administrativ-teritoriale: Coțofenii din Dos, Drănic,
Goicea, Mischii, Brădești, Pielești, Dioști, Giurgița. Pentru ultimele patru comune,
finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, prin POR 2014 – 2020. În alte 97 de
localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF,
atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *