ISJ Dolj: Rezultatele la simulările examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat

0

Inspectoratul  Școlar Județean Dolj a organizat în perioada 06 – 08 februarie 2023 simularea județeană a examenului de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a și a  examenului Național de Bacalaureat pentru elevii din clasele terminale.

În urma comunicării rezultatelor s-au obținut următoarele rezultate:

Simularea județeană a examenului de Evaluare Națională:

 • 4967total elevi
 • 4216 elevi prezenți
 • 2 elevi eliminați
 • 84,88% – procent de prezență
 • 59,61% – procent medii peste 5.00
 • 20 note de 10 (zece)  – (2 – Limba și literatura română, 18 – Matematică)

Simularea județeană a examenului național de Bacalaureat

 • 3776 total elevi înscriși (învățământ zi)
 • 852 absenți
 • 2 elevi eliminați
 • 77,43% – procent de prezență
 • 35,91% – procent medii peste 6
 • 50 note de 10 (zece) – (4 – Limba și literatura română; 15 – Istorie, 5- Matematică, 26 –Biologie, 5 – Logică și Argumentare, 2 – Chimie, 2 – Informatică, 1 – Geografie)

Simularea județeană a examenelor naționale a avut ca scop familiarizarea elevilor cu rigorile examenului, cu regulile de organizare și desfășurare, cu atmosfera de examen, cu încadrarea în timpul propus, cu redactarea subiectului pe foi standard sau tip broșură. De asemenea, prin organizarea simulărilor județene s-a urmărit optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar doljean la finalul studiilor gimnaziale/liceale, dar și conștientizarea acestora privind pregătirea temeinică și importanța accesării unui traseu profesional de succes. 

Rezultatele elevilor nu vor fi trecute în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevilor, notele obținute la simulările județene pot fi trecute în catalog.

    Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Cele mai mari rezultate obținute la simulările județene:

Bacalaureat:

UnitateașcolarăRata de promovare (Mediipeste 6)
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA79.78%
COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA64.26%
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA64.25%
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA62.39%
LICEUL TEORETIC “GH. VASILICHI” CETATE57.14%
LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT56.36%
LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA51.61%
COLEGIUL NATIONAL MILITAR “TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA50.00%

Evaluarea Națională:

DenumireunitateProcent de mediipeste 5
SCOALA GIMNAZIALA “EUFROSINA POPESCU” BOTOSESTI-PAIA100.00%
SCOALA GIMNAZIALA “TERRAVEDA” CRAIOVA100.00%
SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA ELIADE” CRAIOVA97.14%
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA95.43%
COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA94.37%
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA94.34%
SCOALA GIMNAZIALA “TRAIAN” CRAIOVA93.71%
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA93.33%
SCOALA GIMNAZIALA “GHEORGHE TITEICA” CRAIOVA93.26%
LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT92.86%
Proba Ea) – Limba şi literatura română
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA3
  
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 
COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA1
Total general4
Proba Ec)  – Proba obligatorie a profilului
Istorie15
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA1
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA3
LICEUL “VOLTAIRE” CRAIOVA1
LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA7
LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT2
LICEUL TEORETIC “TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA1
  
Matematică5
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA2
LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA1
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA1
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA1
Total general20
Proba Ed) – Proba la alegere a profilului și specializării
 BIOCHIGEOINFLOG
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA4  1 
COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA8   5
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA4  1 
COLEGIUL NATIONAL “NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA4    
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA4    
LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA1    
LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT121  
      

Note de 10 (zece) Evaluarea Națională

Unitatea școlarăLimba și literatura românăMatematică
SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA ELIADE” CRAIOVA 4
COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA21
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA 3
SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN CRAIOVA 2
SCOALA GIMNAZIALA  NR. 5 ”AV. P. IVANOVICI” BĂILEȘTI 2
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA 2
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA 1
LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” BĂILEȘTI 1
SCOALA GIMNAZIALA   ”NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA 1
LICEUL ENERGETIC CRAIOVA 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *