Compania de Apă Oltenia va realiza o centrală electrică fotovoltaică la Făcăi

0

Compania de Apă Oltenia a semnat, astăzi, contractul vizând „Proiectare și execuție Centrală electrică fotovoltaică pentru autoconsum – Compania de Apă Oltenia”, care se va realiza la Stația de Epurare a Apelor Uzate Făcăi. Finanțat în procent de 85% din fonduri norvegiene, cu o contribuție de 15% a beneficiarului, contractul are o valoare de 2.735.368,25 lei fără TVA și a fost adjudecat de Asocierea S.C. URBIO DOWNSTREAM S.R.L.– lider și  S.C. URBIO RO S.R.L. – ofertant, ( S.C. ARHINGGAL PROJECTS S.R.L. – subcontractant), (S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.– subcontractant).

Pe fondul creșterii galopante a prețurilor la energia electrică, și având în vedere nevoia de a optimiza costu­rile, precum și pentru reducerea impactului negativ asupra mediului, Compania de Apă Oltenia a obținut finanțare externă de la Innovation Norway pentru proiectul „Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie zero în municipiul Craiova – ZEP Craiova”.

Obiectivul acestui proiect este instalarea unui sistem fotovoltaic pentru a reduce consumul și costurile energiei electrice, scopul final fiind transformarea Stației de Epurare într-o platformă cu consum zero de energie și zero emisii de GES (gaze cu efect de seră), prin utilizarea biogazului, folosind surse de energie regenerabile.

Investiția prevede realizarea unui sistem fotovoltaic de 350 kWp, urmând să fie instalate 642 panouri fotovoltaice monocristaline, și este finanțata prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014-2021 în cadrul ”Programului pentru energie în România”, structura de finanțare fiind următoarea: 85% fonduri norvegiene și 15% contribuție Compania de Apă Oltenia.

Principalii indicatori de performanță rezultați din implementarea acestui proiect sunt reducerea anuală a nivelului de CO2 (echivalentul a 175 to/an), producerea energiei din surse regenerabile – estimată la 572 MWh/an, ceea ce ar duce la o economie a costurilor cu energia electrică de peste 325.000 lei. Această economie de energie și costuri reprezintă aproximativ 17% din valoarea actuală a facturilor plătite de companie.

Conform contractului, proiectarea și execuția lucrărilor, incluzând și instruirea personalului Companiei de Apă Oltenia S.A în utilizarea echipamentelor, va dura 9 luni, iar perioada de garanție este de 36 de luni.

Conducerea

Companiei de Apă Oltenia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *