Inspectoratul Școlar Județean Dolj organizează simularea județeană a Evaluării Naționale și a probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat

0

În perioada 06 – 08 februarie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Dolj organizează simularea județeană a Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a și a probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat pentru elevii din clasele terminale (elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă).

Simularile sunt organizate în 155 unități școlare pentru aprox. 5000 de elevi de clasa a VIII-a și în 45 unități de învățământ liceal pentru aprox. 5000 de elevi din clasele terminale.

Probelor scrise se desfășoară după următorul calendar:

Simularea Județeană a examenului național de Bacalaureat:

06februarie 2023 – proba scrisă  E(a) –   Limba și literatura română

07februarie 2023– proba scrisă E(c) – Proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie)

08 februarie 2023– proba scrisă E(d) – Proba la alegere a profilului și specializării

Simularea Județeană a EvaluăriiNaționale:

06 februarie 2023 – proba scrisă – Limba și literatura română

07 februarie 2023– proba scrisă –  Matematică

Accesul elevilor în sălile de clasă este permis până la ora 8:30. Ora de începere a probelor scrise este 09:00. Pentru Evaluarea Națională probele au durata de 2 ore, iar pentru examenul de bacalaureat durata probelor scrise este de 3 ore.

Se interzice candidaților să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

Se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiți în examen.Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

            Desfășurarea simulărilor județene se desfășoară sub supraveghere audio – video.

Comunicarea rezultatelor are loc în data de 17 februarie 2023. Rezultatele obținute la simulările examenelor naționale nu se contestă.

Rezultatele obținute de elevi la simularea județeană sunt analizate la nivelul fiecărei unitați de învatamant în care s-au desfășurat aceste simulări prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședinte cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Rezultatele elevilor nu vor fi trecute în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevilor, notele obținute la simulările județene pot fi trecute în catalog.

Simularea județeană a examenelor naționale are ca scop familiarizarea elevilor cu rigorile examenului, cu regulile de organizare și desfășurare, cu atmosfera de examen, cu încadrarea în timpul propus, cu redactarea subiectului pe foi standard sau tip broșură.De asemenea, prin organizarea simulărilor județene se urmăreșteoptimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar doljean la finalul studiilor gimnaziale/liceale, dar și conștientizarea acestora privind pregătirea temeinică și importanța accesării unui traseu profesional de succes. 

Purtător de cuvânt,

Inspector Școlar,

 Prof. Nicoleta LIȚOIU,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *