Administrația Bazinală de Apă Jiu: Gheață la mal pe râurile din bazinul hidrografic

0

 

În prezent, la nivelul Administrației Bazinale de Apă Jiu, la stațiile hidrometrice, râurile din bazinul hidrografic administrat se situează sub COTELE DE APĂRARE, dar prezintă  fenomenele de iarnă.

Având în vedere temperaturile scăzute din ultimele zile, pe râuri s-au format: 

• pod de gheață cu ochiuri pe Rostovanu, Lazăru (HD), Bălănești (GJ;

• gheață la mal pe râul Jiu, amonte Rostovanu, Câmpu lui Neag, Bărbăteni, Buta, Lonea, Livezeni, Jieț, Daranești, Peștera Bolii (HD), Ohaba, Baia de Fier (GJ), Albeși, Breasta, Călugărei, Gabru (DJ);

• ace de gheață: Sadu, Turburea, Ciocadia (GJ);

• năboi  laTurburea (GJ).

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Jiu, din subunitățile teritoriale, monitorizează situația hidrologică amonte și aval de baraje, precum și evoluția nivelurilor în acumulări, respectând Regulamentele de exploatare ale acumulărilor.

În momentul de față nu există probleme ridicate de aceste fenomene de iarnă, gospodarii apelor acționând la îndepărtarea acestora acolo unde situația o impune.

Compartimetul Relații cu Presa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *